Home

Achtergrond 375 x bekeken 10 reacties

Natuurplan provincies te laat

De meeste provincies slagen er niet in op tijd alle be­heerplannen voor Natura 2000 volledig af te krijgen.

Uiterlijk 1 september moeten zij hun voor­stellen inleveren bij landbouwmi­nister Gerda Verburg, maar door het ontbreken van duidelijkheid over de omgang met de stikstof­depositie zullen weinig plannen compleet zijn.

Overijssel worstelt het meest met het halen van de uiterste in­zenddatum. "Het is ten enenmale onmogelijk de conceptplannen nu al af te hebben", zegt gedeputeer­de Piet Jansen. Hij benadrukt dat zijn provincie zoveel mogelijk ge­gevens zal opsturen naar Verburg, maar volledig zijn de dossiers niet. "Eerst moet er een landelijke oplossing komen voor de stikstof­problematiek."

Gelderland levert wel alle be­heerplannen op tijd in, maar komt een maand later waarschijnlijk met aanpassingen; in sommige gebieden zijn de onderhandelin­gen nog niet afgerond. Ook Lim­burg worstelt met de volledigheid. Volgens gedeputeerde Ger Dries­sen gaan de dossiers op tijd op de post, maar blijft de stikstofpara­graaf onvolledig. Noord-Brabant heeft de beheerplannen al vorige maand ingeleverd.

Dat stikstof een groot knelpunt zou zijn, is niet onverwacht. Pro­vincies en boerenorganisaties dringen al langer aan op duide­lijkheid. Verburg heeft onlangs aangegeven daar op korte termijn voor te zorgen. Daarnaast hebben alle provincies voorstellen gedaan voor aanpassingen aan de begren­zing en instandhoudingsdoelstel­lingen.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boertje

  Ambtenaren eisen wel dat ik alles op tijd doe.

 • no-profile-image

  gerrit

  ik heb een voorstel: iedere dag na 1 september de plannen inleveren komt er 1% ammoniakdepositie bij bovenop de 5% norm die eerst werd voorgesteld.
  gelijke monniken gelijke kappen.

 • no-profile-image

  Veehouder

  Werk niet op tijd klaar dan ook maar geen salaris

 • no-profile-image

  Westbrabander

  Plannen niet op tijd ingeleverd, dan gaat het niet door.

 • no-profile-image

  leo van den bergh/spotvogel

  Na vijf onzinnige reacties dan maar een inhoudelijke! Hoewel ik geen inwoner (meer) ben van de provincie Utrecht gaat Natura 2000 Botshol bij Abcoude mij namelijk dermate aan het hart dat ik tweemaal vanuit het Land van Maas en Waal naar de Ronde Venen reisde om daar een kudde slecht gemuteerde provinciale blaarkoppen en enkele natuurmonumentale vleesrunderen verbaal de oren te wassen. Hopelijk niet alléén daarom maar tevens door het ambtelijk onbeheersbare ammoniakprobleem, begaf ik mij op 30 juni voor Jan met de korte familienaam naar Abcoude. Zonder fatsoenlijke afmelding aan allen die al tweemaal de moeite namen om een hele avond belangeloos voor deze zaak op te offeren, bleek Provincie Utrecht de derde thuiswedstrijd afgeblazen te hebben! Een méér dan schandelijke vertoning! Ik was zélf decennialang (naar eigen inzicht punctueel) rijksambtenaar en bij een dergelijke niet te tolereren wanprestatie zou ik geneigd zijn om éérst door Action de inhoud van de provinciale bezemkast te laten vernieuwen en vervolgens zéér grondig met de grote schoonmaak van start te gaan. Want er zijn grenzen aan het gestuntel van lager echelons ambtenaren (v/m).
  En dan moet er mij nog iets van het hart. Wat is dat voor een schijtluizencultuur in het agrarisch dagblad? Je noemt gewoon je naam en toenaam bij de reactie op een bericht. Of je doet er het zwijgen toe. Want van lafhartigheid is nog nooit iemand ook maar een grein beter geworden!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Ja hallo daar. Ik was er al bang voor. Mijn reactie gaat NIET over de onuitstaanbare lafhartigheid om onder ingezonden mededelingen niet de eigen naam te durven zetten, maar over de gigarotzooi die provinciale ambtenaren maken van de N2000 beheerplan-procedure. En daar zijn uiteindelijk alle boeren, burgers en buitenlui in en rondom zo'n gebied de dupe van! Welterusten hoor, en vermeld volgende keer ten minste je initialen.

 • no-profile-image

  eerlijk

  hey leo uut druten heb je wel je echte naam er neer gezet ik geloof er geen bal van bewijs es..... waarom moet iemand zijn naam erbij zetten volgens jou dit heeft toch geen enkele meerwaarde aan een reactie

 • no-profile-image

  gert

  Het is ook een enorme klus voor de ambtenaren en dan net terug van vakantie

 • no-profile-image

  ja

  hey leo, wat bedoel je nou eigenlijk dat jij ook makkelijk een onzin reactie kan schrijven zeker....dit gaat toch ook nergens over...

 • no-profile-image

  Charly 's Devil

  Belofte maakt schuld. Een gezegde dat de overheden niet serieus nemen. Nooit. Ze eisen van alles van de burger, maar als ze zelf in gebreke blijven gebeurt er niets. De burger moet een boete betalen, maar de overheid ????? De ambtenaar??
  De politicus? De provincie Noord Holland heeft zo een compleet provinciaal bestuur dat verantwoordelijk is voor de verdwijning van € 70 miljoen laten zitten.
  Ze hebben niet voldaan aan de regels van de centrale overheid, en het geld op een IJslandse bank gezet. Strafmaatregelen tegen de bestuurders?? Minimumloon of terugbetaling?? Niets van dat alles. Nog niet eens ontslag voor het votallige college. Afschuiven op 1 persoon. Alsof de anderen niet wisten, dat ze het geld van de belastingbetaler op een Nederlandse bank moesten zetten. Nee, hoor een gokje met meer rente. Bah, wat een laffe bestuurders om dan toch te blijven zitten. Zal wel voor de gemoedsrust zijn van het gezin en moeder de vrouw. Tja, veel geld verdienen als een ondernemer in goede tijden, maar niet het verlies willen en kunnen dragen in slechte tijden. Over het paard getilde misbruik makende loontrekkende bestuurders. De managers maffia op zijn best.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.