Home

Achtergrond 18 reacties

Natuurbeschermers spreken een andere taal

Natuurbeschermers spreken doorgaans niet dezelfde taal als andere mensen.

Beheerders hebben het over het behoud van kwetsbare ecosystemen, habitats en rodelijstsoorten. Omwonenden van een natuurgebied vinden dit veel te abstract. Zij voelen zich verbonden met de bomen en de dieren in het stuk bos waar ze geregeld wandelen.

Hierdoor ontstaan er conflicten die volgens Arjen Buijs van de Wageningen Universiteit voorkomen hadden kunnen worden, als ecologen beter naar de wensen van omwonenden hadden geluisterd. De onderzoeker promoveert volgende week vrijdag op dit onderwerp.

Uit zijn studie blijkt dat actiegroepen veel effectiever met omwonenden communiceren. Zij weten welke argumenten ze moeten gebruiken om hun betoog te onderbouwen. Hierdoor hebben zij meer invloed op de beeldvorming dan natuurbeheerders. "Actievoerders hebben vaak uitgebreide netwerken en halen daarmee ook professionele kennis en ervaring binnen'', aldus Buijs.

Hij vindt dat burgers meer inspraak moeten krijgen in het natuurbeheer. "Door hen meer bij de problemen te betrekken, kunnen natuurbeheerders enerzijds meer rekening houden met de wensen van burgers, en anderzijds meer gevoel krijgen met wat zij belangrijk vinden. Weerstand kan hierdoor in een vroeg stadium worden onderkend en protestgroepen zullen dan minder snel ontstaan. Juist omdat veel burgers de natuur een warm hart toedragen.''

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Natuur

  Melkveehouder: jij ook proficiat. Geweldige reactie. Ik ben super gelukkig, nu je stalgenoten nog!!

 • no-profile-image

  natuur

  1. De reactie van 11.16 uur bewijst WEDEROM mijn gelijk.
  2. Melkveehouder 12.27 uur heeft gelijk dat het innen van grote salarissen bij natuurorganisaties een grove schande is. Maar was niet 1 van die graaiers ooit Minister van Landbouw en prominent lid van het CDA, ja ik bedoel idd Veerman, nu grote baas bij natuurmonumenten.
  Mijn opmerkingen tav het CDA krijgen alleen nog maar meer gestalte.
  3. Het is nu eenmaal zo, ik ben ook boerenzoon, dat boeren natuurbelangen ondergeschikt maken aan economische belangen en de evenredigheid volledig uit het oog verliezen. Nun boer en un zog hebben nooit genog.
  4. Waarom wordt er zo weinig gereageerd op jullie zgn "diervreindelijkheid" en het standpunt hierin van de PVdd. Thieme heeft het beste voor met dieren, dus ook met boeren. Of reikt de intelligentie niet zover??

  Ik gun elke boer een goed bestaan, mits zij hun verantwoordelijkheid tav natuur en natuurbescherming, dus anti-jacht, verantwoord uitvoeren. Dat willen we allemaal, maar boeren zoeken altijd de polarisatie. In hun (beperkt) denken is geen plaats voor verandering. dat is als ernstig gehandicapt te beschouwen.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Natuurbeschermer, fijn dat je zelf weet dat gelijk hebt. Proficiat.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Klopt grensboerke ,afgelopen zomer langs de maas bij arcen gewandeld, die uiterwaarden daar is een grote distelbende, limburgs landschap had geloof ik het beheer, complete aanfluiting

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Meneer de natuurbeschermer, als u in uw reacties zo hoog van de toren blaast over uw kennis en vooral over uw gelijk, waarom durft u dan niet met uw bij de burgerlijke stand opgeslagen naam te ondertekenen??? Kan verhelderend werken.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Inderdaad het wordt tijd voor een intensieve hersenspoeling voor de Natuurbeschermers.

 • no-profile-image

  Consument

  Natuurbeschermer, je maakt een lang verhaal zonder veel inhoud. Boeren zorgen voor veel te goedkoop voedsel. Schijnbaar intresseerd de samenleving dat totaal niet. Als boeren armoe lijden is dit zeer erg! Ik zag op de TV dat kinderen sterven van de honger. Er was nood hulp, maar deze verkochten veel zakken voedsel, om hun eigen zakken te vullen. Daardoor sterven uitgehongerde kinderen. De boeren krijgen veel te weinig voor hun producten, hij ziet zijn levenswerk onderuit gaan. Maar hierdoor staat de voedselvooziening op een waagschaal! Veel boeren moeten stoppen en jongeren kunnen niet meer beginnen als de prijzen niet omhoog gaan! Het geklets over natuur en milieu komt de strot uit! Het zijn veel al de grote vervuilers die hierover spreken. Voor diegene die alles netjes houden is het niet meer dan normaal dat het milieu goed is. Er wordt vaak gezegt, als het ergens een grote troep is, het zal wel een natuur en milieuactivist zijn!

 • no-profile-image

  Grensboerke

  Als deze natuurbeschermers ook nog eens begrijpbare taal gaan gebruiken, dan vallen ze al door de mand bij de eerste de beste keer dat ze hun mond open doen. Mochten ze al begrepen hebben wat de gewone man onder mooie natuur verstaat, dan zullen ze dit nog niet gaan rondvertellen. Want de dure woorden resulteren altijd in hetzelfde overal steppepaarden en verwilderde runderen los laten en distels die welig tieren! En dit is niet wat een normale mens onder mooie natuur verstaat.

 • no-profile-image

  Natuur

  @ Rik: ik heb absoluut geen slechte jeugd gehad. Integendeel zelfs. Bovendien was het boerengedrag totaal anders dan nu. Wij hadden een middelmatig gemengd bedrijf en de dieren liepen nog vrij rond. Kon toen allemaal. De boeren zijn ook niet alleen schuld aan deze polarisatie. de banken hebben hen in het nauw gedreven. Er moest maar uitgebreid worden, het kon niet op. Het gevolg is dat wij nu omringd worden door honderden stinkende varkensstallen, waar varkens echt geen geluk uitstralen. En dan die mest, die amoniak die wij moeten inslikken. Nou.... van het romantische beeld dat jij beschrijft, is niets meer over. Boeren hebben totaal andere belangen, ik begrijp dit, maar boeren polariseren voortdurend. Staan niet open voor maatschappelijk denken als het over natuur gaat, ik merk dat bijna wekelijks op feestjes en verjaardagen. Zij weten het en natuurbeschermers zijn de misdadigers. Maar zo is het niet. Wij leven in een wereld, waar de natuur en het leefmilieu aan een ieder toebehoort. En Rik, als je mijn functie wist, zou je echt niet meer praten gebrek aan kennis, als je dat maar weet. Er is veel te doen voor de boeren, hun imago is tot de afgrond gezakt, niets is meer over van de trotse boer, hij ploegde voort, boeren hebben dit aan zichzelf te wijten, ze moeten blijven meedenken. Maar ze verzetten zich continu. dat is niet slim, natuurbeschermers onderbouwen in de meeste gevallen hun beweringen. Anders zijn ze ook dom. Op lezingen houd ik mensen altijd dat gedoe met de jacht voor. Als een boer natuur- en diervriendelijk is, accepteert hij niet dat er op zijn land dieren voor de lol worden doodgeschoten door een stel idioten. Als ze daar nu eens mee beginnen om geen hectare meer te verpachten, konden ze daar mee voor de dag komen. Dat er beheer moet zijn om grote schades te voorkomen en verminderen cq verhinderen is duidelijk, maar daarvoor zijn geen stel schieters nodig. dat kan heel anders. Wat zouden de boeren terrein winnen als dit stanpunt werd gehanteerd: Geen jager op mijn grond.
  Een omslag zou het teweeg brengen. Maar ja..................die gekken betalen een hoop pachtgeld om te kunnen knallen............ Niet voor niets verpachten steeds meer gemeentes geen grond meer aan jagers. Heel terecht en volkomen begrijpelijk. Jacht wordt niet geaccepteerd. Jacht wordt terecht gezien als een vorm van natuurvernieling door vaak rijke lui, die geen verstand hebben ecologie. Verder vriendelijke groeten van iemand die heel veel verstand heeft van beschermming en ecologie.

 • no-profile-image

  een boer

  Hoi vd Heuvel. Ga je nu als Natuur Beschermer door het leven? Heel moedig hoor omdat je telkens zelf het bewijs aanvoerd dat je juist van de natuur geen bal verstand hebt.

 • no-profile-image

  Natuur

  @jansen: eigenlijk zou dat idd moeten kunnen. Maar mijn ervaringen met boeren zijn van dien aard, dat dit in deze tijd niet meer mogelijk is. Ik bestempel dit als triest. Het zou mijn gezondleven totaal overhoop halen. Maar..............het gaat eiegenlijk niet over de naam, maar over de inhoud. Dit terzake.

 • no-profile-image

  Tony

  Echte natuur is hier bijna niet, dit type mensen vindt onkruid al natuur. Met deze mensen kun je bijna niet communiseren. Zij komen van een andere planeet, denk je als je er naar luistert. Ze lijken wel op kunstschilders, die van een klodder verf een mooi verhaal maken. Het is maar wat je gelooft. Maar let wel op, er zijn er velen die er in trappen!!!! EHS,Natura 2000 enz.

 • no-profile-image

  Natuur

  Zie hier wederom de polarisatie als het gaat om onze leefomgeving, die van ons samen is en waar ieder zuinig op moet zijn. Wanneer het woord NATUURBESCHERMING valt, rollen alle boeren over hun zgn "rivalen", worden natuurbeschermers uitgemaakt door dit volk als zijnde volstrekte idioten, vinden de meest onzinnige woordenwisselingen plaats, maar wordt 1 ding vergeten: de essentie waar het om gaat: de bescherming van ons leefmilieu. Maar boeren zien dat niet. Die willen maar 1 ding: zoveel mogelijk geld uit de natuur halen. Geld is hun drijfveer, natuurontwikkeling en bescherming zijn taboe in hun denken. Als boeren beweren diervriendelijk te zijn, begrijp ik niet dat zij niet allemaal trots zijn op de PVDD, een partij die het welzijn van dieren zo propageert. Een partij die ernaar streeft dat dieren een goed bestaan kunnen leiden en niet LIJDEN. Ze verachten echter deze partij. Daarmee geven ze tevens aan alle dierenwelzijn volledig aan hun laars te lappen en zich te vereenzelvigen met een CDA, waar C al lang niet meer staat voor christelijk, maar voor Corrupt. Daar moeten boeren maar eens over nadenken en hun minderwaardig gedrag naar natuurbeschermers staken. Zolang boeren nog hun land verpachten aan idiote jagers, kun je toch niet beweren DIERVRIENDELIJK te zijn. Het gaat je toch alleen om die jachtpacht. Wat voor dierenleed er aangericht wordt door die idiote jagers, interesseert geen enkele boer. Geld beuren is het devies. Denk hier maar eens over na en ga je nu diep zitten schamen. Het wordt hoog tijd voor een intensieve hersenspoeling.

 • no-profile-image

  natuur

  @ consument: je moet bij de les blijven. Het item is "andere Taal", dat heeft niets met jouw, overigens zeer correcte denkwijze, te maken. Jammer dat je de boor mist. Eindelijk iemand op het forum met iq. (Behalve ik dan, natuur-lijk)

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @Natuur beschermer. Als je de boeren het verwijt wil maken dat ze geld willen verdienen als er natuur op hun grond moeten toestaan, is er toch iets goed mis bij je. Maar dat terzijde.Wat me stoort is je opmerking dat "boeren alleen maar aan geld denken als het wordt natuur valt, en dat alleen geld hun drijfveer is".
  Een kortzichtige en misplaatste opmerking. Ik draai het verhaal even om; je als bestuurder van een natuurorganisatie een fors salaris toerekenen, dat is pas kwalijk en verwerpelijk. Als ideologische drijfveren de achterliggende gedachten zijn voor natuurontwikkeling, dan moet iedere bestuurder van zo'n organisatie zich schamen voor een salaris dat hoger ligt dan een onkostenvergoeding.

 • no-profile-image

  sherlock

  @ Natuur beschermer. Niet gaan liegen, je bent geen boerenzoon.

 • no-profile-image

  rik

  @natuur, je gaat wel ver. Als je een boerenzoon bent heb je wel een heel slechte jeugd gehad. Je had nl om je heen kunnen kijken en zien dat het vee niet lijdt maar geluk uitstraalt. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de regel.
  De pvdd stelt dieren gelijk aan mensen. Ik geloof niet dat dieren daar gelukkig van worden. Ik zie steeds vaker hondjes met een jas aan, of (net als mensen) veel te dikke katten en honden. Dat is pas lijden. In de natuur maken de dieren elkaar af, allen om voort te kunnen bestaan. In mensenogen lijkt dat ook afschuwelijk, maar zo werkt dat nu eenmaal in de natuur.
  Boeren hebben niks met de pvvd omdat de pvvd in werkelijkheid veel verder van de dieren af staat dan de veehouders die de hele dag met hun vee omgaan en het met de dieren goed voor hebben omdat dat moet, voor dierwelzijn maar ook voor hun boterham. Dat gaat nl erg goed samen.
  Het gros van de pvvd-stemmers wonen midden in de stad. Ze verdelgen ook de kakkerlakken, muizen, ratten, vlooien, vliegen, etc. en staan erg ver af van de dieren waar ze een mening over ventileren. En dat steekt. Begrijp je? Of blijf je ook, niet gehinderd door enige kennis, polariseren?
  Groeten, Rik (overigens geen boer)

 • no-profile-image

  gert

  Het zijn dagdromers,ze leven niet met de realiteit van de dag

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.