Home

Achtergrond 178 x bekeken

NVV: mestwetgeving breder dan huidig beleid ministerie

De Varkenshouders­vakbond NVV vindt dat het mi­nisterie van landbouw in de ont­wikkeling van een nieuwe mest­wetgeving breder moet kijken dan de huidige mestwetgeving.

Dat zegt voorzitter Wyno Zwanenburg naar aanleiding van het onder­zoek van promovendus Joost de Rooij.

Jurist De Rooij concludeert dat de mestwetgeving overbodig is en dat deze wetgeving onder de wet milieubeheer geschaard kan wor­den. ”Ik vind dat een hele interes­sante conclusie. In de huidige mestwetgeving is het offer van de varkenshouderij te groot ten op­zichte van de andere dierlijke sec­toren. Nieuwe wetgeving biedt de mogelijkheid om alle diersoorten gelijk te stellen en naar de mine­ralen te kijken in plaats van naar de diersoort”, aldus Zwanenburg. Hij adviseert LNV niet te sta­tisch vast te houden aan het oude model, maar ook naar andere mo­dellen te kijken. ”Het milieurisico van mest ligt niet bij de productie, maar bij het aanwenden ervan. Het is dus niet terecht dat de var­kenshouderij met strengere re­gels te maken heeft dan andere sectoren. Door het systeem gron­dig te wijzigen kan het beleid aan­gepast worden zodat het niet meer discriminerend is voor sommige sectoren”, zegt Zwanenburg.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.