Home

Achtergrond

Ministerie moet school terugbetalen

Het ministerie van landbouw moet een bedrag van ruim 1 miljoen euro in elk geval voor een deel teruggeven aan de Helicon opleidingen.

Dat heeft de Raad van State bepaald in een beroep dat de Stichting Agrarisch Onderwijs Zuid Oost Nederland heeft ingesteld.

De minister vorderde in 2005 een bedrag van ruim 1,3 miljoen euro terug, omdat de onderwijsinstelling te veel gedeclareerd zou hebben. Later werd het teruggevorderde bedrag teruggebracht tot ruim 1,1 miljoen euro. Het gerechtshof in Den Bosch bekrachtigde het besluit van de minister, maar die beslissing is nu door de Raad van State vernietigd.

De onzorgvuldige declaraties van Helicon kwamen aan het licht na onderzoek van de zogenoemde Commissie Schutte. Het accountantskantoor Deloitte spitte de boeken van de onderwijsinstelling na en bracht een aantal fouten aan het licht. In 2005 draaide de minister de rijksbijdragen over de drie voorgaande jaren terug.

De rechter zegt dat duidelijk is dat de onderwijsinstelling de inschrijving van studenten niet goed heeft gedaan, maar de betrokken deelnemers hebben wel degelijk onderwijs gehad. Volgens de rechter kan het niet zo zijn dat vormfouten in de ingediende formuleren tot gevolg mogen hebben dat de gehele bekostiging wordt teruggedraaid. Hoe het landbouwministerie dit probleem moet oplossen, geeft de bestuursrechter overigens niet aan.

Of registreer je om te kunnen reageren.