Home

Achtergrond 175 x bekeken

'Meststoffenwet overbodig'

Nederland kan zon­der Meststoffenwet. De regels voor de beheersing van de mest­productie kunnen heel goed wor­den ondergebracht in de milieu­wetten van het ministerie van Vrom, zegt promovendus Joost de Rooij.

Jurist De Rooij promoveert over twee weken aan de Rijksuniversi­teit Groningen op de vraag of het mogelijk en wenselijk is om de Meststoffenwet onder te brengen in de Wet Milieubeheer.

Groot voordeel van het verhui­zen van de Meststoffenwet naar de Wet Milieubeheer is dat geen conflicten meer ontstaan tussen twee wetten. Beoordeling van mestproductievergunningen kan in één gang met de beoordeling van andere voor de veehouderij benodigde milieuvergunningen. ”Voor de veehouder is het dan meteen duidelijk: hij mag zoveel dieren houden als in de milieu­vergunning staat”, zegt De Rooij, jurist bij advocatenkantoor Lins­sen in Tilburg. De Rooij vindt het goed om tot samenhangender wetgeving te komen door de wet­ten in elkaar te schuiven. De ge­bruiksnormen voor mestaanwen­ding zijn echter moeilijk in de wet onder te brengen, omdat de Wet Milieubeheer niet gaat over grond, maar over inrichtingen.

De Rooij bepleit de gebruiks­normen in een aparte regel onder de Wet Milieubeheer te hangen. Volgens hem zijn daarvoor geen grote aanpassingen nodig. Om het uitbreidingsverbod gestalte te ge­ven is wel aanpassing van de Wet Milieubeheer nodig. Het huidige systeem van dierrechten kan wor­den vervangen door een optelsom van alle vergunningen binnen de Wet Milieubeheer.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.