Home

Achtergrond 514 x bekeken

Melkveehouders luiden noodklok

Een groep biologische boeren luidt de noodklok over de pachtprijzen voor biologische landbouwgrond.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven ze dat de pachtprijsverhoging desastreu­ze gevolgen heeft voor de biolo­gische veehouderij.

"Door onze lage veebezetting van maximaal één melkkoe per hectare en een lagere melkpro­ductie per koe in vergelijking met de gangbare melkveehouderij werken we onder de kostprijs. In combinatie met de lagere op­brengstprijs van melk en andere producten wordt onze milieu- en diervriendelijke wijze van boeren onmogelijk gemaakt”, aldus melk­veehouder Thom de Groot.

”De opbrengsten op een biolo­gisch bedrijf bedragen, met pro­ductie van 5.000 liter per koe van 30 cent, 1.500 euro per hectare. De pachtprijs, inclusief waterschaps­lasten, bedraagt vaak meer dan 500 euro, waarna alle overige kos­ten als voer, loonwerk en energie er nog afgetrokken moeten wor­den. Er blijft geen inkomen voor een gezin over.”

Het beleid staat volgens de bio­logische ondernemers niet in lijn met de wensen van de overheid. ”De overheid wil graag de biologi­sche landbouw stimuleren. De vrije wereldmarkt trekt nu deze sector naar de afgrond en milieu­doelstellingen worden hiermee over boord gesmeten”, aldus de melkveehouders.

Ze pleiten in hun brief voor een gemiddelde Europese pachtprijs om hiermee concurrentieverval­sing in de EU te voorkomen. ”Ook moet eens gekeken worden naar de mogelijkheden voor een fiscale tegemoetkoming voor verpach­ters die grond aan biologische boeren verhuren”, aldus De Groot.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.