Home

Achtergrond 236 x bekeken

'Maak aanwijzing 83 Natura 2000-gebieden definitief'

Minister Verburg van LNV moet uiterlijk 1 september 83 gebieden definitief als Natura 2000-gebied aanwijzen.

Die oproep doen de provinciale milieufederaties aan Verburg. De concept beheerplannen voor 83 Natura 2000-gebieden zijn nagenoeg allemaal voor de deadline van 1 september klaar.

In deze beheerplannen ontbreekt nog wel een aanpak van het ammoniakprobleem. De minister heeft nog niet de gewenste duidelijkheid gegeven over hoe omgegaan moet worden met de ammoniakuitstoot van onder meer veehouderijen in de directe omgeving van Natura 2000-gebieden.

De federaties roepen de minister op om snel duidelijkheid te verschaffen over hoe omgegaan moet worden met ammoniak op een juridisch houdbare manier. Door snel duidelijkheid te verschaffen kan ook rond de ammoniakproblematiek voortvarend gewerkt worden aan verbetering van de voor de natuur zeer onwenselijke situatie.

Verburg wil de gebieden zo snel mogelijk aanwijzen, maar moet eerst de beheerplannen nog doornemen. Daar heeft ze tot uiterlijk 1 december 2010 de tijd voor, dan moeten van Brussel alle gebieden definitief zijn aangewezen.

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.