Home

Achtergrond

Lupine-oogst in volle gang

Biologisch akkerbouwer André Jurrius haalt de laatste lupine van een perceel in het Betuwse Randwijk.

Hij teelt lupine op 6,5 hectare. Dat is bijna de helft van het areaal lupine in Nederland. Lupine is een relatief nieuw product in Nederland. Het gewas met erwtachtige bloemen wordt vooral gebruikt als vleesvervanger. Dat was een argument voor Jurrius om het product te gaan verbouwen. Daarnaast past lupine goed in zijn bouwplan, geeft hij aan. De lupine had een opbrengst van 3 ton per hectare. De biologisch akkerbouwer beoordeelt dat als goed. Foto VidiPhoto

Dierenarts Piet Vellema van de Gezondheidsdienst voor Dieren bekijkt een geit op kinderboerderij De Brink in Zeist. Op de kinderboerderij werd het eerste Zoönosekeurmerk van Nederland uitgereikt. Het keurmerk geeft aan dat op het bedrijf maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat mensen ziektes oplopen door dieren. Op het bedrijf zijn alle dieren onderzocht op Q-koorts en chlamydophilose. Bij de GD zijn meer dan honderd aanvragen geweest voor het keurmerk, door kinderboerderijen, maar ook schapenbedrijven die met kuddes gaan grazen vragen het keurmerk aan”, aldus Vellema. Foto William Hoogteyling

Voor de eerste keer oogst Jan van de Velde uit het Zeeuwse Noordwelle wintertarwe van het ras Julius. ”Het hectorlitergewicht ligt rond de 80 en is dus boven verwachting goed”, zegt Van de Velde over het gewas. Het nieuwe tarweras Julius maakt kans om opgenomen te worden in de rassenlijst 2010. Foto Anton Dingemanse

Bezoekers bekijken de volière-inrichting in de nieuwe legstal van de familie Rozema in het Friese Bakkeveen, waar vandaag een open dag was. Geert Marten en Jeannet Rozema en hun zoon Henk kunnen in de stal 35.000 leghennen gaan houden. De ondernemers houden al 21.000 leghennen en ronden met de nieuwe stal de omschakeling naar de leghennenhouderij voorlopig af. In Wijnjewoude hielden ze melkvee en vleeskuikens, maar deze locatie staat te koop. Rozema wilde inzetten op minder fysieke arbeid en meer flexibiliteit en kocht daarom in 2005 de locatie in Bakkeveen aan. Het bedrijf was voorheen in gebruik voor vleeskuiken-ouderdieren. De ondernemers rekenen op goede eierprijzen in de komende twee jaar en zien hun toekomst als leghennenhouders met vertrouwen tegemoet. Foto Alex de Haan

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.