Home

Achtergrond 208 x bekeken

LTO: meer stimulans Friesland voor windenergie

De provincie Fries­land moet het opwekken van windenergie meer stimuleren.

Dat vindt LTO Noord provincie Friesland. Volgens LTO Noord ontbreekt die stimulans in de startnotitie Windstreek 2011, waarin plannen voor windenergie in de provincie staan opgenomen. Technische innovatie en de am­bitie om windenergie als duurza­me energiebron in een windrijke provincie als Friesland maximaal te benutten, zouden het afleggen tegen de kwestie van de land­schappelijke inpassing.

Om windenergie meer te stimu­leren, vraagt LTO Noord aan de provincie om met de startnotitie aan te sluiten bij het convenant Schoon en Zuinig. In dat conve­nant is over de ontwikkeling van windenergie afgesproken dat in 2020 het aantal windturbines op boerengrond is verdubbeld en de helft van de bestaande turbines is vervangen door windturbines met een hogere productie. De startnotitie Windstreek 2011 wordt woensdag besproken door de statencommissie van de pro­vincie Friesland.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.