Home

Achtergrond 509 x bekeken

Jonge boer Zuidoord wil niet wijken voor moeras

Akkerbouwer Johan van Beek (29) strijdt samen met de lokale plattelandsvrouwen de ko­mende weken tegen onteigening van zijn bedrijf in de polder Zuidoord.

Van Beek dreigt als eer­ste in Nederland echt te worden onteigend. De provincie Zuid-Hol­land wil van de 67 hectare grote polder een moeras maken.

De agrarische bestemming van Zuidoord staat sinds 2000 ter dis­cussie. Toen ging een organisatie onder de naam Deltanatuur op zoek naar 2400 hectare nieuwe na­tuur in Zuid-Holland en West­Brabant. Deze werd deels gevon­den in Zuidoord.

De verwerving zou aanvanke­lijk op basis van vrijwilligheid geschieden. In het Streekplan van de provincie werd het gebied aan­gemerkt als toekomstige natuur, terwijl Van Beek op het punt staat het bedrijf over te nemen van zijn 63-jarige vader. ”Burgers maak­ten bezwaar, omdat een moeras een lage recreatiewaarde heeft maar ook omdat het een mooie boerenpolder is”, aldus Van Beek. Plattelandsvrouwen begonnen een actie onder de naam Stop de moord op de Zuidoordpolder.

De gemeenteraad stemde uit­eindelijk unaniem voor een agra­rische bestemming. Gedeputeer­de Staten nam daarop de regie over en besloot het bestemmings­plan te herschrijven in de vorm van een inpassingsplan. GS be­roept zich op Natuurmonumen­ten, dat in 2002 het gebied zonder protest aangewezen kreeg als zo­geheten Habitatrichtlijngebied.

”Men maakt van mij een voor­beeld. Door te dreigen met ontei­gening laat men aan andere ge­meentebesturen zien: er is geen weg terug, de Ecologische Hoofd­structuur gaat verder.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.