Home

Achtergrond

Geen visie Rabobank en Greenery

Een overleg tussen de Rabobank en The Greenery over een structuurplan voor de glas­tuinbouw heeft geen resultaat opgeleverd.

Dat zegt Dick Oost­hoek, afdelingsdirecteur akker- en tuinbouw van Rabobank Neder­land. Volgens Oosthoek zijn er op dit moment geen nieuwe oplossingen te bedenken om uit de crisis te komen. Dat zou de basis moeten zijn voor zo’n sectorvisie voor de glastuinbouw, denkt hij.

Het initiatief voor het overleg kwam van The Greenery dat in juli met kritiek kwam op de Rabo­bank. Volgens Greenery-topman Philip Smits heeft de Rabobank in het verleden te makkelijk nieuw­bouw en uitbreiding gefinancierd. Een structuurplan moet de basis zijn voor toekomstige uitbreidin­gen of nieuwbouw, denkt de afzet­organisatie.

The Greenery wilde daarom als marktleider het initiatief nemen om een sectorvisie te ontwikke­len. Daarin moet het bedrijfsleven zich sterk maken voor snellere sanering van verspreid glas.

The Greenery kon gisteren niet reageren op het overleg. Het is daardoor niet duidelijk of de af­zetorganisatie nog verder gaat met het initiatief om tot een sec­torvisie te komen. Volgens Oosthoek vindt al meer afstemming plaats bij financie­ringsaanvragen. Is er geen afzet­plan, dan is de financieringsaan­vraag feitelijk al gedoemd te mis­lukken. Ook afzetorganisatie stelde in juni telers te adviseren bij uitbreiding, maar laat het be­sluit over aan de ondernemer.

De Rabobank zegt de kritiek van The Greenery op het finan­cieringsbeleid te begrijpen, maar wijst op de zwakke afzetpositie die vooral bijdraagt aan de crisis.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.