Home

Achtergrond

Geen vergoeding Faunafonds voor blauwe bessen teler

Het Faunafonds hoeft de schade die spreeuwen in 2006 hebben aangericht bij een kwekerij van blauwe bessen in Kaatsheuvel niet te vergoeden.

Dat oordeelde de Raad van State in een hoger beroep dat de Brabantse kweker tegen het fonds had aangespannen.

Volgens het Faunafonds had de kweker moeten weten dat bessen populair zijn bij vogels en daarom netten moeten plaatsen of ze met geluid moeten hinderen. De kweker claimt dat dit voor hem onmogelijk is omdat zijn boomgaard daarvoor eenvoudigweg veel te groot is.

Volgens de Raad van State is de omvang de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer. Het Faunafonds is een zelfstandig bestuursorgaan, dat ondermeer is belast met het toekennen van tegemoetkomingen in door beschermde diersoorten aangerichte schade.

Een andere zaak in won het Faunafonds eveneens. Eerder werd het door de rechtbank in Groningen gedwongen een tegemoetkoming toe te kennen in de door grauwe ganzen, kolganzen en smienten veroorzaakte schade bij grasland.

Omdat geen gebruik is gemaakt van de door de provincie verleende ontheffing de dieren met geweer te verjagen, vindt de Raad van State dat het Faunafonds niets hoeft uit te keren.

Of registreer je om te kunnen reageren.