Home

Achtergrond

Geen HIR voor snel doorverkocht melkquotum

Een BV kan geen herinvesteringsreserve (HIR) vormen voor winst behaald met de verkoop van melkqoutum.

Volgens de rechtbank is het verkochte melkquotum slechts voorraad en geen bedrijfsmiddel geweest. De vorming van een HIR voor winst behaald met voorraad is niet mogelijk.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank de volgende:

De aandelen van belanghebbende (X bv) zijn in handen van A en zijn vrouw (B). A dreef tot 1 januari 2001 een veehouderij in de vorm van eenmanszaak. Per 1 januari 2001 drijven A en B de onderneming in de vorm van een maatschap. Per 1 januari 2002 treedt belanghebbende toe tot de maatschap. Medio 2002 verkoopt B haar melkquotum tegen een winstrecht aan belanghebbende. De waarde van het melkquotum wordt getaxeerd op € 343.441.

Belanghebbende activeert het winstrecht voor dat bedrag en passiveert een winstrechtverplichting. In de loop van 2002 wordt het veehouderijbedrijf in gedeelten verkocht en emigreren A en B naar Frankrijk. Het melkquotum bracht € 366.684 op. De daarbij behaalde boekwinst heeft belanghebbende gedoteerd aan een herinvesteringsreserve (HIR). De inspecteur corrigeert de aangifte. Volgens de inspecteur kan belanghebbende het melkquotum namelijk niet activeren, zodat de verkoopopbrengst in zijn geheel tot de winst over 2002 behoort.

Rechtbank 's-Gravenhage beslist dat het melkquotum voor belanghebbende geen bedrijfsmiddel is, maar voorraad vormt. De rechtbank overweegt hierbij dat het melkquotum is gekocht met het oog op de spoedige verkoop er van. Volgens de rechtbank moet belanghebbende daarom het melkquotum activeren voor het aankoopbedrag en kan er niet op worden afgeschreven en kan er ook geen HIR worden gevormd. Vervolgens corrigeert de rechtbank het aangegeven verlies met de afschrijving die ten onrechte heeft plaatsgevonden (€ 14.310) en de behaalde verkoopwinst (€ 23.243).

Meer informtie:
rechtbank 's-Gravenhage, MK, 15 mei 2009, nr. AWB 06/3665

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.