Home

Achtergrond

Friesland Bank leent boeren meer

Friesland Bank heeft in het eerste half jaar van 2009 7 procent meer krediet ver­strekt aan boeren.

In totaal heeft de bank nu bijna 550 miljoen euro uitstaan in de land- en tuinbouw. Ondanks de crisis in de land­bouw hebben boeren toch investe­ringen gedaan. Volgens directeur agrarische zaken Jacob van Dijk komt dat niet als een verrassing.

"De meeste plannen voor nieuwbouw en uitbreiding zijn vorig jaar al gemaakt. En die plan­nen worden doorgezet. Wij ver­wachten de gevolgen van de slech­te economische situatie pas eind dit jaar terug te zien in de krediet­verlening, omdat boeren zich wel twee keer zullen bedenken voor ze gaan uitbreiden of een nieuwe trekker aanschaffen." Friesland Bank heeft het mees­te krediet uitstaan in de melkvee­houderij en akkerbouw. "In ove­rige sectoren zijn wij niet veel vertegenwoordigd", aldus Van Dijk. "De melkveehouderij heeft het nu moeilijk met de lage melk­prijs. De akkerbouw is al jaren gewend aan wisselende prijzen en heeft een behoorlijk goed jaar ge­kend."

In de agribusiness veranderde weinig. "De agribusiness presen­teert wel lagere omzetten, maar blijft goed staande. Over het alge­meen is het een stabiele sector." De totale kredietverlening van de bank is met 3 procent gegroeid tot 8,5 miljard euro, vooral dank­zij de toename van kredieten aan het bedrijfsleven. De bank boekte het eerste halfjaar een winst van 10 miljoen euro, dat is fors minder dan de 41 miljoen euro winst in dezelfde periode vorig jaar.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.