Home

Achtergrond 237 x bekeken

Franse tuinbouw krijgt opnieuw crisissteun

De Franse landbouwminister Bruno Le Maire heeft de Franse tuinbouwers steun toegezegd om de huidige marktcrisis te overle­ven.

Tegelijk heeft Le Maire bij Eu­ropees landbouwcommissaris Mariann Fi­scher Boel bedongen dat het te­rugvorderen van honderden mil­joenen staatssteun op een laag pitje wordt gezet om de zaak gron­dig te onderzoeken en ’bedrijf voor bedrijf’ te beoordelen of het toekennen van subsidie al dan niet terecht was.

Le Maire nodigde dinsdagmid­dag een brede delegatie uit de landbouw uit voor spoedoverleg op zijn landbouwministerie, na­dat grote woede was ontstaan over zijn aankondiging een half mil­jard euro Europese steun bij de tuinders en hun organisaties te­rug te vorderen.

”We zitten nu in een tijd van onderzoek, dat is ingewikkeld en gaat lang duren,” aldus de minis­ter na afloop. Le Maire heeft de tuinbouwers daarmee ten dele ge­rustgesteld, zo laat voorzitter François Lafitte van de Franse federatie van telersverenigingen weten.

”De telers stonden naakt en ge­kneveld voor het vuurpeloton. Le Maire heeft de blinddoek afgeno­men zodat we in ieder geval weer duidelijk kunnen zien. Het zwaard valt in ieder geval niet morgen maar de dreiging is nog steeds reëeel.”

Om de huidige crisis het hoofd te bieden, komt Le Maire opnieuw met noodmaatregelen. Hij denkt aan verlaging of uitstel van soci­ale lasten en heffingen, rentesub­sidie op leningen en andere maat­regelen. Ook wordt gedacht aan meer reclame voor groente- en fruit, zowel in eigen land als op exportmarkten.

De minister heeft de tuinbouw voor vanochtend opnieuw uitge­nodigd om op het ministerie over de precieze invulling van de maat­regelen te praten. In ieder geval heeft Le Maire toegezegd dat de straatverkoop van groente en fruit ook het laatste weekend van augustus in Frankrijk weer wordt toegestaan.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.