Home

Achtergrond

'Extra subsidie voor biomassa fors lager'

De extra subsidie die later dit jaar beschikbaar komt voor biomassa en zonne-energie valt vermoedelijk 90 miljoen euro lager uit dan de Tweede Kamer tot nu toe heeft aangenomen.

Dat is althans de strekking van een brief die minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) naar de Kamer heeft gestuurd. In de brief vermeldt Van der Hoeven hoe zij de aangenomen motie-­Samsom denkt uit te voeren.

In die motie vraagt de Kamer om het subsidiebudget voor wind op land dat vermoedelijk niet wordt aangesproken, in te zetten voor biomassa en zonne-energie. De indieners noemen een bedrag van 254 miljoen euro, waarvan 182 miljoen euro naar biomassa zou kunnen gaan en 72 miljoen euro naar zonne-energie.

Van der Hoeven stelt echter dat 254 miljoen euro het maximále subsidiebedrag is. Het feítelijke bedrag is lager, bijna 164 miljoen euro. Dat komt omdat de feitelijke stroomprijs hoger is dan de mini­male prijs waarmee is gerekend. De overheid past het verschil tus­sen de kostprijs en de werkelijke stroomprijs bij.

In de rekensom van de minister blijft voor biomassa bijna 113 mil­joen euro over: 60,5 miljoen euro voor bio-stroom en 52,4 miljoen euro voor biogas; voor zonne­energie is er 50,8 miljoen euro.

Óf deze verschuiving doorgaat, hangt af van subsidieaanvragen die nog worden ingediend. Als minder geld overblijft van het budget voor wind op land, komt ook minder beschikbaar voor bio­massa en zonne-energie. De rege­ling sluit 30 oktober; daarna maakt de minister de balans op.

Diederik Samsom (PvdA) is niettemin tevreden met het voor­stel van Van der Hoeven. ”Met de verschuiving kan een aantal ex­tra megawatt aan zonne-energie en energie uit biomassa worden gerealiseerd. Dat was mijn doel.”

Volgens Samsom wordt een deel van het budget voor wind op land doorgeschoven naar volgend jaar. ”Dan kan het wél worden besteed, omdat er veel windmolens in de Noordoostpolder zijn gepland.” Van der Hoeven spreekt niet van het doorschuiven van subsidie.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.