Home

Achtergrond

Denen stellen verwachting melkprijs naar beneden bij

De Deense melksectororganisatie Dansk Kvæg stelt de verwachting omtrent de melkprijsontwikkeling in 2010 naar beneden bij.

Zo blijkt uit het budget- advies dat de organisatie aan de melkveehouders geeft.

Volgens Dansk Kvæg zal de voorspelde melkprijsstijging volgend jaar waarschijnlijk kleiner uitvallen en trager inzetten dan gedacht. Het advies is daarom om bij de financiële planning uit te gaan van een melkprijs op het niveau van het lopende jaar; op 27,3 cent per kilo. Ook adviseert de organisatie rekening te houden met veel sterkere fluctuaties dan voorheen. "Schommelingen tussen de 24 en 38 cent per kilo zijn naar onze visie op middellange termijn niet on realistisch."

Of registreer je om te kunnen reageren.