Home

Achtergrond 3 reacties

'De Zeeuwen zijn niet tegen ontpoldering'

Het kabinet zegt ten onrechte dat een meerderheid van de Zeeuwen tegen ontpoldering is.

Dat stelt de Vogelbescherming woensdag in de discussie rond het uitdiepen van de Westerschelde. Volgens de milieuorganisatie blijkt uit onderzoek dat er nooit sprake is geweest van een Zeeuwse meerderheid tegen ontpoldering. De Vogelbescherming stuurde woensdag een brief aan de Tweede Kamer. De organisatie verwijst naar twee onderzoeken die het Utrecht Universitair Medisch Centrum (UMC) en onderzoeksbureau NIPO in 2005 en 2006 uitvoerden. "Hieruit bleek dat er ten tijde van de Scheldeverdragen geen sprake was van een Zeeuwse meerderheid tegen ontpoldering'', aldus de Vogelbescherming.

Premier Jan Peter Balkenende zei vrijdag dat de regering oog mag hebben voor gevoelens bij Zeeuwen als het gaat om ontpolderen, het teruggeven van land aan de zee, en het doorsteken van dijken.

De Vogelbescherming en de Zeeuwse Milieufederatie gingen aanvankelijk akkoord met het uitdiepen van de Westerschelde, omdat het kabinet als 'natuurcompensatie' toezegde de Hedwigepolder onder water te zetten. Het kabinet kwam in april echter hierop terug. De organisaties stapten uit onvrede naar de Raad van State, die kort daarna het uitbaggeren van de Westerschelde stillegde.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Hier een stukje uit de (Belgische) krant de Standaard van november 2007; "Een meerderheid van de Zeeuwen, zo blijkt uit onderzoek, is regelrecht tegen ontpolderen. Vorig jaar kon in verkiezingstijd dan ook geen enkele Nederlandse politicus in Zeeland komen zonder mooie beloftes over de polder te doen. Zelfs premier Balkenende suste de Zeeuwen in die tijd met de belofte dat het "allemaal wel goed komt". Er werd zelfs een motie aangenomen door de Tweede Kamer, waarin het het kabinet werd verboden om landbouwgrond van boeren te kopen voor de ontpoldering. De motie kreeg volop steun van Balkenendes eigen partij, het CDA.

  De Nederlandse christendemocraten, een partij die sterk staat bij de landbouwers, kunnen instemmen met een verkoop op vrijwillige basis. Maar ze weigeren landbouwgrond te laten onteigenen voor ontpolderingsprojecten vanwege natuurherstel. "Veel Zeeuwen hebben moeite met ontpolderen om daarmee een probleem van de Belgische zuiderburen op te lossen. De natuurwaarden in de Westerschelde staan al onder druk door het intensievere gebruik van dit vaarwater als gevolg van de ligging van Antwerpen. Maar daarenboven leeft het bezwaar dat er echt kwalitatief goede landbouwgrond moet worden opgeofferd", zegt de Zeeuwse CDA'er Kees van Beveren. "Daarmee wordt een aanzienlijk kapitaal vernietigd en dat verdraagt zich slecht met ons ideologische uitgangspunt van goed rentmeesterschap".

  Het resultaat van de discussie is dat de Nederlanders de bespreking van de waterverdragen telkens weer uitstellen. Leden van de commissie-Landbouw en de commissie-Verkeer en Waterstaat gingen vorige maand nog eens op bezoek in de Hedwigepolder om zich persoonlijk van de situatie te vergewissen. Ze kregen er zelfs onder het genot van een drankje eigenaar Gery De Cloedt te spreken. De tijd begint stilaan te dringen. De Scheldeverdieping en de ontpoldering moeten nog in 2007 van start gaan, zo is tussen de Vlaamse en de Nederlandse regering afgesproken, maar intussen is het jaar toch al ver gevorderd. De Nederlanders krijgen bij De Cloedt geen poot aan de grond. Daarom heeft de voorbije maanden ook de Vlaamse regering zich ingespannen.

  Vrienden zijn aangesproken om te proberen de man te overreden. De Vlaamse diplomatie is ingeschakeld. Zelfs minister-president Kris Peeters (CD&V) is persoonlijk bij hem gaan pleiten om zijn eigendom toch te verkopen. Alles tot nu toe zonder resultaat. Sterker: De Cloedt heeft bij het opstellen van de Milieueffectenrapportage aangekondigd ook een juridische procedure te beginnen tegen de Nederlandse staat als de verdieping van de Westerschelde doorgaat. De Cloedt zelf toont zich onverzettelijk. "Ik ben de vierde generatie De Cloedt aan wie deze polder is toevertrouwd. Ik zal er alles aan doen om dit te blokkeren", zei hij in de Nederlandse kranten.

 • no-profile-image

  echte zeeuw

  Zet je eigen huis maar onder water.
  Waarom moet er tegenwoordig overal maar natuur en malariapoelen aangelegd worden.
  Lekker gemakkelijk om over iemand anders te beslissen wat wel of niet goed is. Dijken doorsteken is vragen om een ramp. Wel eens van bovenaf gezien hoeveel water er tegengehouden wordt door een richeltje (meer is een dijk niet) ???

 • no-profile-image

  gert

  we leven in een tijd van bezuiniging,het kabinet moet overal op bezuinigen,maar voor natuur is er blijkbaar altijd geld,hypocrisie ten top

Of registreer je om te kunnen reageren.