Home

Achtergrond

D66: al ingrijpen bij verkoop agrarische woningen

De problematiek van burgerwoningen op het platteland moet worden opgelost bij het pro­ces van de verkoop van het boe­renbedrijf.

Dat vindt D66 in de provincie Noord-Brabant. De partij kiest hier voor een andere aanpak dan in het voorstel van CDA-kamerlid Ruud van Heugten. Van Heugten pleit er­voor voormalige boerderijwonin­gen een status ’plattelandswo­ning’ te geven. Met deze nieuwe status kunnen burgers zich niet beroepen op milieuwetgeving bij stank- of geluidsoverlast van de agrarische bedrijven in de directe omgeving.

De kiem van het probleem ligt volgens D66 bij de verkoop van het boerenbedrijf, waarbij het agrarische bedrijf veelal wordt losgekoppeld van de agrarische woning. ”Het provinciebestuur moet bij een dreigende ontkoppe­ling ingrijpen. Wanneer het be­drijf in een landbouwontwikke­lingsgebied ligt, moet de provin­cie voldoende ontwikkelings­ruimte bieden aan het agrarische bedrijf. In andere gebieden die­nen juist andere waarden en ont­wikkelingen te worden geborgd en gestimuleerd”, meent D66 Noord-Brabant. De partij heeft haar visie inge­diend in het Brabants college.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.