Home

Achtergrond

Cao open teelten: flexibilisering en 1 procent verhoging

Werkgevers en werknemers hebben een akkoord gesloten over een nieuwe cao Open Teelten.

Afgesproken is over een periode van 18 maanden een loonsverhoging van 1 procent in te voeren, ingaande vanaf 1 september. FNV Bondgenoten noemt dat een redelijk resultaat, omdat in aanpalende sectoren als glastuinbouw hierover geen afspraken zijn gemaakt.

Wel is FNV Bondgenoten akkoord gegaan met een verdere flexibilisering. "We zijn onder druk akkoord gegaan met een nieuwe regeling voor tijdelijk personeel dat uitgaat van een gemiddelde werkweek van 48 uur. Daarvoor is geen toeslag voorzien, wel voor de volgende 12 uur." Daarmee is de zaterdag- en zondagtoeslag verdwenen.

Weekeinde

Wel blijft het aantal toegestane werkdagen in een weekeinde begrensd. Volgens FNV-onderhandelaar Marcella Bense betekent dit een lichte achteruitgang voor het tijdelijk personeel. Wel denkt ze dat er voldoende stimulans in de regeling zit om te voorkomen dat personeel heel lange weken maakt.

Verder hebben werkgevers en werknemers afgesproken een meerjarenperspectief te schetsen. FNV is doordrongen van de problemen in de sector, zoals lage opbrengsten door druk van de inkopers van supermarkten. "Dat komt tot uitdrukking in druk op de lonen voor tijdelijk personeel." Verder is de salariëring voor jongeren verbeterd in de nieuwe cao voor deze sectoren.

Of registreer je om te kunnen reageren.