Home

Achtergrond

Brabantse boeren dringen milieubelasting fors terug

Boeren hebben de milieubelasting in zes kwetsbare waterwingebieden in Noord-Brabant met gemiddeld 70 procent weten terug te brengen.

In het project 'Schoon water voor Brabant' is de landbouw verreweg het meest succesvol geweest, meldt de ZLTO. Op 82 procent van de landbouwgrond in de grondwaterbeschermingsgebieden wordt de norm voor schoon water nu gehaald. Slechts op 3 procent is dat niet het geval. De overige 15 procent is grond van niet-deelnemers aan het project. Op percelen waar de norm niet gehaald is, gaat het vooral om teelten als prei, asperges en fruit.

Het succes is voor een groot deel te danken aan de inzet van nieuwe technieken, waaronder het sleepdoek en maatregelen als verlaagde doseringen in combinatie met gebruik van minder milieubelastende middelen.

Melkveehouderij

In de zes gebieden is de melkveehouderij verreweg de grootste sector. De gemiddelde vermindering van de milieubelasting in gras is 81 procent en in mais 88 procent. Aardappelen (65 procent), suikerbieten (86 procent) en wintertarwe (83 procent) laten eveneens een sterk verminderde milieudruk zien. In de boomteelt is de reductie 54 procent. Asperges en prei blijven met respectievelijk 4 en 10 procent achter.

Het bureau ClimateChance heeft het acht jaar lopende project geëvalueerd. Het is wat de landbouw betreft zo succesvol dat het bureau adviseert ook de andere zeven kwetsbare drinkwatergebieden in Brabant erbij te betrekken. De aanpak zou zelfs Brabantbreed kunnen worden uitgerold.

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.