Home

Achtergrond

'Borgstellingsregeling komt te laat voor teler'

De mogelijke verrui­ming van de borgstellingsregeling komt voor veel telers te laat.

Zij kunnen in oktober niet tijdig plantmateriaal bestellen, vreest accountantsbureau Gibo. Planten­kweker Grow Group houdt reke­ning met een beduidend lagere bestelling plantmateriaal.

Volgens Gibo-bedrijfsadviseur Peter de Koning dreigen glastuin­bouwbedrijven in de knel te ko­men door de financiële onzeker­heid. ”Stel dat op 1 september de borgstellingregeling rondkomt, is het nog de vraag of een oogstkre­diet ook onder de voorwaarden valt. Daarna moeten banken en borgstellingsfonds zich over de aanvraag buigen, waardoor het voor telers te laat lijkt te komen.” De Koning voorziet capaciteits­problemen bij het Borgstellings­fonds. ”Waar haal je de mensen om al die aanvragen op tijd te be­handelen. Het zijn geen simpele secretariële handelingen.”

Volgens Rob Damen, hoofd ver­koop van plantenkweker Grow Group, is het een onzekere tijd voor de plantenkwekers. ”Er moet voorkomen worden dat planten­kwekers zaaien zonder dat de fi­nanciële situatie duidelijk is. Dat is best lastig. Hoe krijg je de finan­ciële zekerheid? Is dat met een bankgarantie of vooruitbetaling? Dat is een moeilijke opgave.” Grow Group zegt met telers niet meer alleen over de prijs van het product te zullen onderhandelen. ”Vooral de betalingscondities worden belangrijk.”

De gesprekken met telers zul­len de komende maanden opstar­ten, denkt hij. De meeste papri­ka’s worden in oktober gezaaid, dus voor veel bedrijven is snelle duidelijkheid gewenst. De onze­kerheid zou kunnen betekenen dat partijen later afgeleverd wor­den en het groeiseizoen ver­schuift. Ook Grow Group houdt rekening met een aantal stoppers en lagere vraag naar plantmateri­aal.

Volgens De Koning zijn telers nog terughoudend in hun krediet­gesprekken met banken. Dat is onverstandig, denkt hij. ”De ge­sprekken zijn lastiger en duren zes in plaats van twee weken. Door zo lang te wachten worden telers straks met de rug tegen de muur geplaatst.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.