Home

Achtergrond 1 reactie

België zet in op verbod verrijkte kooien in 2025

Een onmiddellijk verbod op kooisystemen voor leghennen is in België niet haalbaar.

Volgens de Evaluatiecommissie Legkippen kan een verbod op verrijkte kooien op zijn vroegst in 2025 ingaan. Omdat de betreffende regelgeving op 1 januari 2010 in zal gaan komt dit neer op een overgangstermijn van vijftien jaar. Een eerder verbod zou de kosten voor de Belgische pluimveehouders zo sterk doen stijgen dat hun concurrentiepositie in gevaar komt.

Voordat een verbod realistisch is moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, oordeelt de commissie. Er mag bijvoorbeeld geen economisch nadeel ontstaan ten opzichte van andere EU-lidstaten en leghennenhouders die bij ingang van het verbod een verrijkte kooi hebben moeten voldoende afschrijvingstijd krijgen. Bovendien worden de sanitaire en hygiënische aspecten van alternatieve systemen nog onderzocht.

Administrator

Eén reactie

 • no-profile-image

  Ilka Hertogs, Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijne

  Beste,

  Ik reageer even omdat de kern van het akkoord in het bovenstaand bericht niet helemaal correct is weergegeven.
  Tussen 2010 en 2025 is er geen overgangstermijn. Indien er een verbod zou komen, dan is er een overgangstermijn van 18 jaar tussen 2025 en 2043. Dat is toch wel een belangrijk verschil.

  Een woordje uitleg:

  De Belgische pluimveeorganisaties hebben samen met de dierenrechtenorganisaties inderdaad een akkoord gesloten in verband met de verdere uitvoering van het welzijn bij legkippen. Immers, nadat België een omzetting van de richtlijn heeft doorgevoerd in 2005, kregen we de opdracht om tegen 2010 te bekijken of we verder zouden gaan met de ongewijzigde omzetting, of we de verrijkte kooi zouden verbieden, ofwel naar een aangepaste kooi zouden gaan.
  Hiervoor werd een commissie opgericht waar alle belanghebbende partijen rond de tafel zaten. De commissie heeft 2 jaar gewerkt.

  Het besluit van deze commissie was ondermeer dat beide systemen hun voor- en nadelen hadden naar het dierenwelzijn toe. Maar ook het financieel plaatje voor de legpluimveesector werd meegenomen in de discussie van de commissie. Vermits in België de productie toch nog voor een groot deel brekerijgericht is, maakt dit het kostenplaatje anders dan bij een productie die voornamelijk op de versmarkt is gericht.

  Het akkoord dat we nu hebben - maar dat nog in KB moet omgezet worden - stelt dat we in België de Europese richtlijn ook na 2010 ongewijzigd zullen toepassen. De gewone verrijkte kooi mag dus verder gebouwd en gebruikt worden.
  Maar het akkoord gaat nog verder.

  Op vraag van de partijen in de commissie zal er wel verder wetenschappelijk onderzoek gebeuren ter verbetering van beide vormen van huisvesting: zowel de alternatieve als de verrijkte groepskooi.
  In het akkoord met de dierenwelzijnsorganisaties werd opgenomen dat we elke 5 jaar samen zitten om de vorderingen qua dierenwelzijn bij de systemen te bekijken en om het wetenschappelijk onderzoek op te volgen.

  Er kan dan ten vroegste in 2025 een besluit komen om de kooi te verbieden indien er aan een 5-tal voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden gaan uiteraard over dierenwelzijn maar ondermeer ook over de concurrentiekracht van onze Belgische legpluimveesector.

  Indien er aan de 5 voorwaarden voldaan zou zijn en beslist zou worden om vanaf 2025 de verrijkte kooi te verbieden, dan start pas de overgangstermijn van 18 jaar.
  We zijn dan, in het geval van een definitief verbod, al in 2043.
  Dit betekent toch een grotere zekerheid voor die bedrijven die vanuit hun afzetmarkt kiezen om een groepskooi te plaatsen.

  Ook voor de alternatieve legpluimveehouders is dit zeker geen slechte zaak. Immers, we hopen op deze manier dat de alternatieve legbedrijven rustig verder kunnen groeien en evolueren, rekening houdend met de vraag uit de markt.... en niet onder druk van een wetgeving waarbij onze leghennenhouders niet meer mogen inspelen op vraag en aanbod van de diverse afzetkanalen.

  Hopende dat deze uitleg het akkoord verduidelijk,

  Ilka Hertogs
  Secretaris.
  Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw.

Of registreer je om te kunnen reageren.