Home

Achtergrond 11 reacties

Alterra: natuur niet genoeg beschermd

Het behoud van negentien diersoorten en zes habitattypen (soorten natuur) is nog onvoldoende verzekerd, ondanks alle maatregelen die Nederland heeft genomen ter bescherming van de natuur.

Dat stelt onderzoeksinstituut Alterra in een rapport. Alterra onderzocht in hoeverre Nederland de doelen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn haalt.

Daarbij is niet alleen gekeken naar de Natura 2000-gebieden (gebieden waar de Vogel- en Habitatrichtlijn direct gelden), maar ook naar de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en naar aanvullend soortenbeleid.

Onder de negentien bedreigde soorten bevinden zich de weidevogels grutto en paapje. Verder worden onder andere de grote karekiet, zwarte stern, zeggekorfslak, Noordse woelmuis en enkele vleermuissoorten onvoldoende beschermd. Habitattypen die onder druk staan zijn onder meer zandverstuivingen, vennen, heischraal grasland, actief hoogveen en kalkmoerassen.

Voor de negentien soorten en zes habitattypen moet snel actie worden ondernomen, aldus de onderzoekers. Daarnaast moet meer aandacht worden besteed aan de wisselwerking tussen Natura 2000, EHS en leefgebiedenbeleid.

Foto

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  henk

  In de tijd van opa was alles nog niet zo gehaast,kijk ook eens op de grote wegen,nu moet alles snel en goedkoper vanwege de lage opbrengstprijzen ,kijk ook eens naar de zodebemesters die nu verplicht zijn, er ontkomt in het voorjaar geen nest aan de zodebemesters,daar is bij invoering ook geen rekening meegehouden,er zijn heel wat opa,s bekeurd wegens ,,illegaal'' mesten. Blijkbaar is de wetgeving weerbarstiger

 • no-profile-image

  Natuur vriend

  Natuurbeschermers zijn natuur verpesters. Veel geld aan verkwanselen, geen vogel meer over, onkruid voor terug, hongersnoot in aantocht! Crisis!!!

 • no-profile-image

  bezorgde burger

  @iedereen.
  Ik vind het ongelooflijk dat jullie blijven ontkennen dat het uitsterven van de weidevogels niet aan jullie bedrijfsvoering ligt, maar aan vossen en roofvogels. Er zijn zat voorbeelden in beekdalen en veenpolders waar alleen gehooid wordt en en een hoog waterpeil is dat de weidevogels floreren. Daar zijn zeker geen vossen en roofvogels. Wordt wakker en redt de grutto aub.
  Ik ken ook situaties waar kuikens gewoon afgemaaid worden door de 16 jaar oude loonwerker. Fuck toch op.

 • no-profile-image

  Boesje

  Wie heeft dat onderzoek betaald??? Immers wie betaald bepaald.

 • no-profile-image

  Pietet

  Hier ruilverkaveling gehad, enige van mijn percelen waar jarenlang kievitten en grutto's zaten zijn de natuur in gegaan, is nu twee jaar niet bemest, geen enkele kievit of grutto meer te vinden en horen. Ik als boer deed volop aan weidevogelbescherming, nu het natuur is het een grote bende, volop distels, zuring en kruiskruid. Natuur is slecht voor de natuur. Boeren zijn goed voor de natuur. En steeds meer burgers hier in de buurt zijn het met me eens. De burgers die langs mijn land wonen vonden het voorheen veel mooier met koeien, weidevogels en nette weilanden dan nu.

 • no-profile-image

  gert

  De roofvogels zijn wel goed beschermd,het wemelt hier van buizerds,haviken,sperwers ,kraaien en vlaamse gaaien,ook zijn er genoeg vossen.De grutto,s wulpen,kieviten en scholeksters zijn hier helemaal verdwenen en hebben ook geen schijn van kans meer,we zullen moeten wennen aan een nieuw soort ,,weidevogel''

 • no-profile-image

  henk

  Bij Staatsbosbeheer op Vlieland zijn ze er laatst achtergekomen hoe groot de nestverwoesting van een vos kan zijn ,een vos had volgens Staatsbosbeheer 3000 nesten vernield !!

 • no-profile-image

  hendrikus

  als ik zie hoeveel hectares landbouwgrond [natuurgrond] de laatste 10 jaar bij de grote steden zijn bebouwd met huizen en industrie-kantoorgebouwen-sportvelden-straten,daar zaten vroeger ook kieviten-grutto-scholeksters-wulp-tuleluur,geen vossen daar zorgden wij wel voor.Ik bedoel maar ,wat wil men nou,.IK stel voor een stad te slopen en er natuur van te maken.bv begin bij almelo

 • no-profile-image

  bezorgde burger

  Ik raad jullie aan om nog eens met je opa (als die nog leeft) te gaan praten. Ook akkerbouwers, de vogels maakten het werken op het land leuk en goed. Tegenwoordig zitten jullie in heeeele dikke dure trekkers met de radio keihard aan en is er geen gevoel meer met het land. Als iemand nog wil zeggen dat ze het landschap beheren hahahaha nog meer subsidie zeker.

 • no-profile-image

  down under

  Hakuma matata! Ik kom net terug uit Tanzania en daar hoor je dit ongeveer 30 keer per dag. Don't worry, of te wel maak je geen zorgen. Een paar miljoen jaar geleden zwommen hier nog pre-historische haaien rond, niemand die daar nog over klaagt dat die verdwenen zijn! Zo zal het ook met "onze" weide vogels gaan (waarvan er een behoorlijk aantal hier eigenlijk niet thuis horen, kievit is een steppe vogel en een schol ekster hoord op de wadden thuis en niet in oost Brabant) Met andere woorden: er kunnen nog zo veel [bezorgde] burgers uit hun nek zitten lullen, je moet niet zo hyper actief reageren. Lees dit soort artikelen als het weer alarm van het KNMI => storm in een glas water, waait wel over.

 • no-profile-image

  hendrikus

  en als almelo gesloopt is,kunnen ze wel beginnen met ASSEN

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.