Home

Achtergrond 240 x bekeken

'Akkerbouw onbewust van schade door aaltje'

Meer kennis over het aaltje moedigt akkerbouwers aan om actie te ondernemen tegen deze nematoden. Dit blijkt uit het Eindverslag Aaltjeswijzer.

Met het actieplan aaltjes proberen DLV Plant en het Productschap Akkerbouw (PA) de kennis bij akkerbouwers over aaltjes te vergroten. Na drie jaar stopt de subsidieregeling, maar het PA gaat door met het informeren van akkerbouwers.

Dat is nodig. "Het blijkt dat kennis over het probleem en de schade die het veroorzaakt een goede duw in de rug te is om boeren aan te zetten tot actie" , zegt Jacob Dogterom van DLV Plant.

Onwetendheid

Tijdens de werkgroepen bleek dat er onder akkerbouwers nog veel onwetendheid is over de schade door aaltjes, aldus Van Dogterom.Als voorbeeld noemt hij de kale plekken in velden. "Veel boeren strooien dan kunstmest in de hoop dat de kale plek verdwijnt. Ze kijken niet of er een andere reden is voor de kale plek."

Het is volgens de onderzoeker belangrijk dat akkerbouwers zich bewust worden van de schade door aaltjes en daar ook wat aan gaan doen. "Het aantal aaltjes in bijvoorbeeld uienvelden blijft stijgen. Het lukt ons niet om de aaltjes te laten verdwijnen, maar we kunnen ze wel beheersen."

Een AaltjesBeheersingsStrategie (ABS) opstellen noemt Van Dogterom de beste manier om de aaltjespopulatie te beheersen. Hoeveel boeren al een ABS hebben weet de onderzoeker niet. "Om een beeld te krijgen van de grootte van het probleem kijken we in oktober hoeveel rode lampen er zijn weggegeven." Die krijgen boeren wanneer blijkt dat er veel aaltjes in hun akkers zitten.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.