Home

Achtergrond 1342 x bekeken 18 reacties

Afschaffing quotering slecht voor melkveehouderij

Horizonvervuiling, minder weidegang en geen garantie voor redelijke prijzen. Studenten van HAS Den Bosch zien alleen maar negatieve gevolgen van het afschaf­fen van de melkquotering.

Zij zetten uiteen waarom zij tegen zijn.
Koeien in de wei, uitgestrekte tulpenvel­den en molens aan het water, wat blijft er over van het oer-Hollandse landschap na de afschaffing van het Europese melkquotum? In 2015 wil de Europese Unie het melkquo­tum afschaffen. Hierdoor dreigen duizenden melkveebedrijven te verdwijnen en komt de schaalvergroting in een stroomversnelling. Te­vens zal het imago van de melkveesector be­schadigd worden.

De EU draagt diverse redenen aan om het melkquotum af te schaffen. Eén van de belang­rijkste redenen is dat Europa marktaandeel dreigt te verliezen op de wereldmarkt. Dit komt doordat de consumptie vooral in Zuidoost-Azië groeit. Als de quotering opgeheven wordt, kan het marktaandeel met de vraag meegroeien. De zuivelcoöperaties zien dit als een ideale kans om hun omzet te verhogen. Wij vinden dit zeer opmer­kelijk, omdat de coöperaties van oor­sprong zijn opgericht door melkvee­houders. Aan omzet alleen heb je niets, het moet er bij de coöperaties over gaan dat de eigenaren een goede prijs ontvangen.

Een tweede argument om het quo­tum af te schaffen is de druk vanuit de Wereld­handelsorganisatie (WTO). Die streeft naar een vrije melkmarkt voor zuivel. De Europese Unie mag dan in een eventueel akkoord de grenzen niet sluiten voor import van zuivel. Op dit moment is dat nog niet aan de orde, waardoor het noodzakelijk blijft dat Europa zelfvoorzienend blijft wat betreft zuivel. In 1997 is het Verdrag van Amsterdam opge­steld. Hierin staat een aantal afspraken over prijs, inkomen en markt die gemaakt zijn tus­sen de landbouwsector en de politiek. Deze af­spraken zijn in 1999 in werking getreden en gelden voor alle landen binnen de EU.


Als het quotum verdwijnt, is een goede le­venstandaard niet meer verzekerd. Door het vrijemarktprincipe is de melkmarkt veel min­der stabiel dan voorheen. Redelijke prijzen bij levering kunnen niet meer gegarandeerd wor­de n. De periode voor de quotering heeft dit al bewezen. Het huidige beleid is dus strijdig met de afspraken die in het Verdrag van Amster­dam gemaakt zijn.

Wij zijn van mening dat het quotum niet af­geschaft moet worden. In de melkveehouderij is het moeilijk om de productie door het vrije­marktprincipe te laten reguleren. Dit komt doordat de productie afhankelijk is van dui­zenden melkveebedrijven. In de industrie kan bij een lagere vraag de productie makkelijker aan de vraag worden aangepast zodat er geen overschot ontstaat en de prijs stabiel blijft. In de melkveehouderij ligt dat anders. Als één en­kele melkveehouder zijn productie terug­brengt, heeft dat weinig tot geen invloed. Eén enkele melkveehouder kan zijn opbrengstprijs hiermee dus niet veranderen. Het Europese beleid zorgt ervoor dat goede opbrengstprijzen niet meer gegarandeerd zijn.

De melkproductie in Nederland stijgt en dit proces zal na 2015 alleen nog maar door gaan. Daarnaast verandert de geconsumeerde hoe­veelheid weinig wanneer de prijs wordt ver­laagd. Er is dus sprake van een inelastische vraag naar melk. Een gereguleerde markt is daarom noodzakelijk om te komen tot een goe­de prijs voor de producent. Gebeurt dit niet, dan verwachten wij dat gezinsbedrijven snel verdwijnen en grote bedrijven met personeel, waar het werk met een zo laag mogelijke kost­prijs verricht moet worden, overblijven.

Een ander gevolg van de afschaffing van het Europese melkquoteringssysteem is dat de melkveestapel onbeperkt kan uitbreiden, wat weer gevolgen heeft voor het milieu. De schaalvergroting kan zich uiten in hori­zonvervuiling, doordat er meer stallen ge­bouwd moeten worden. Doordat een grotere veestapel lastiger te controleren is op gezond­heid bij weidegang, zullen steeds meer melk­veehouders ervoor kiezen om de koeien binnen te huisvesten. De quotum-afschaffing zal er dus voor zorgen dat weidegang enorm af­neemt. Het eeuwenoude plaatje dat de burger voor zich heeft over het Nederlandse platte­land, dreigt hiermee verloren te gaan.

Kim Jaspers en Jasper Bikker studeren aan hoge­school HAS Den Bosch en schreven dit stuk sa­men met mede-studenten

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Pietet

  Geen reclame voor de HAS Den Bosch, erg beperkte visie, sterk vanuit Nederlandse gedachte geredeneerd. Indien je bekend bent met de melkveehouderij in de meeste landen van de EU en de belangrijkste zuivellanden op de wereld zal je tot geheel andere en liberalere stellingen komen. 50 jaar geleden was een bedrijf met 70 koeien waanzin, nu gemiddeld, als je stallen netjes inpast in het landschap is het eerder verfraaiing dan vervuiling.

 • no-profile-image

  Boesje

  Ik stel voor dat Kim minister van LNV wordt en Jasper vakgroepvoorzitter melkveehouderij van de LTO of nog beter Fischer Boel van haar troon stoot.
  Ik vindt het overigens raar dat de mening van studenten wel gepubliceerd wordt en dat er nauwelijks aandacht geschonken wordt aan de mening van 70% van de veehouders. Die is hetzelfde!!

 • no-profile-image

  marjon

  Ik vind het een ontzettend goed stuk!Het valt mij ook ontzettend tegen dat er hieronder door de meeste melkveehouders ontzettend negatief wordt gereageerd. Hoe denkt een boer dan zijn bestaan voort te zetten?? Als hij nog 5 jaar lang 24 cent voor zijn melk krijgt. En als Brands aangeeft er veel onwaarheden in staan, laat hem dat zeggen wat onwaar is in detail. Het is duidelijk dat er meer aanbod is dan vraag. De meeste melkveehouders zijn egoisten en denken helaas alleen aan zichzelf en zijn kontkruipers van NLTO. Ik zou graag willen weten hoe een veehouderij denkt dit nog 5 jaar vol te houden?? Van mij mag er een quotumregeling blijven. Mijn man werkt 90 uur per uur, boeren hulp is niet te betalen, vakanties hebben wij niet en weekends vrij ook niet. Ik zou het fijn vinden dat wij beloond werden voor dit harde werken!! En de stukjes die ik hieronder lees, daarin geeft de boer eigenlijk aan dat hij het niet erg vind dat hij zo'n lage melkprijs betaald krijgt....??

 • no-profile-image

  johan

  De toekomst met vrijekeuze stallen en andere varianten zullen het imago hoog houden. Als de koe door bv dynamisch voeren zijn voer optimaal kan benutten en daarbij ook nog "zo vaak als mogelijk" kan gemolken worden door de melkrobot is dat heel goed uit te leggen aan de consument.
  Zo ben je goed voor de koe en voor het milieu.

 • no-profile-image

  gert

  Alsof een goede levensstandaard nu wel verzekerd is,praat een met jonge boeren van tegenwoordig,deze studenten dromen nog over vroeger,hebben zeker veel musea bezocht met schilderijen met landschappen van een paar eeuwen terug

 • no-profile-image

  gert

  De tijd van Ot en Sien is al lang voorbij,de studenten verlangen weer naar de romantiek op het platteland,ze leven meer dan 50 jaar te laat

 • no-profile-image

  sjoukje

  helemaal mee eens. Het is erg jammer dat we nu allemaal menen dat het belangrijk is om meer koeien te melken, dit komt NIET ten goede van de koegezondheid en ook niet voor de bedrijven. We kunnen beter allemaal 10% overschot inleveren en allemaal 20 ct. per liter melk meer mogen ontvangen. DAn kan onze wederhelft ook eens een avond bij ons in huis zitten. En kunne we misschien samen eens gezellig iets met de kids doen.

 • no-profile-image

  Astrid

  Klein boertje uit appelscha,
  je zegt zelf afschaffing betekent grotere efficientere bedrijven die kijken naar de kostprijs...
  dat is dus juist niet wat we (ik) willen. door alleen naar de kostprijs te kijken vergeet je de rest om je heen, de koe, omgeving, milieu, enz en jezelf! door alleen naar de kostprijs te kijken krijg je alleen maar van die mega stallen waar niemand plezier aan beleefd
  als ik het bedrijf straks samen met mijn vriend van mijn ouders en zijn ouders over neem wil ik het later over een jaar of 30/40 graag doorgeven aan mijn kinderen. het is nu al bijna onmogelijjk laat staan als het zo'n mega bedrijf is!
  tuurlijk er moet verder gekeken worden en niet alleen naar nederland maar dan is een flexibele quotumstelsel beter. dan zit er toch nog een stop op en blijft de melkprijs beter op pijl.

 • no-profile-image

  Edlratte@hotmail.com

  Als je vrijemarkt als goudenkalf gaat beschouwen dan zal het beroep "boer"verdwijnen. Dan schieten er alleen gewiekste , niets ontziende, ondernemers over. Ik vraag me werkelijk af of dit de bevolking van ons land dat wel wil.Het is trouwens helemaal nog niet zeker dat die ondernemers wel in Nederland nog aktief zijn.........

 • no-profile-image

  Harm

  Het afschaffen van het melkquotum zal uiteindelijk de meeste boeren in nederland de kop kosten. Maar dat is ook precies de bedoeling. Al die landbouwgrond komt dan beschikbaar voor de burger. De grond in nederland is momenteel te duur om al die mensen een huisje met tuin te kunnen bieden. Daarvoor moeten met name de boeren in het hart van nederland plaats maken.
  Lop niet achter de politiek aan, die verkoopt de boer voor een appel en een ei.

 • no-profile-image

  maria

  goedzo!! Blij dat er zoveel dames reageren op deze site. Blijkt wel dat deze slimmer zijn dan hun wederhelft.

  Zou graag nog wat meer reacties willen van vrouwen??? Dus mannen laat dit ook eens door jullie wederhelft lezen.

  Als t de recessie is dan zullen er veel omwippen.. maar ist vraag en aanbod dan kan het in 2015 wel eens gebeurd zijn met meer dan de helft van deze boeren!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Gert, waarom moet ik bij het zien van jouw naam toch altijd aan de Stier van Potter denken?

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Pietet, het heeft ook weinig met visie te maken maar meer met lobby. Als je de Boerderij van afgelopen week openslaat zie je hetzelfde gebeuren. Een sappig artikel over afschaffing van de quotering in Zwitserland en de hierdoor gedaalde melkprijs. Dit zou de indruk moeten wekken dat de politiek tot inkeer komt. En blader je verder tot achter, dan heeft Boerderij wel de bijbehorende prognose voor de quotumprijs. Degenen die hier nog intrappen zijn ziende blind.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  En ze trappen erin, de quotumprijs gaat omhoog. Toch een duur vakblad.

 • no-profile-image

  Jos Brands

  Van Hassers zou je een beter stuk mogen verwachtten dan dit. Ze staan buiten de werkelijkheid en er staan een aantal onwaarheden in.

  Groeten, Jos Brands

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Wat een doorzichtig promotie verhaaltje voor oud studenten die rijk zijn geworden in de quotumhandel. Het aantal melkveebedrijven is tijdens de quotering gedaald van ca. 60.000 naar de huidige 20.000. Geweldig, 40.000 boeren warm gesaneerd door de sector zelf. De overblijvers kunnen nog jaren armoede lijden om het pensioen van de stoppers (af) te betalen. En van het erbij gesleepte argument horizonvervuiling zakt mijn broek helemaal af.

 • no-profile-image

  kleine boertje

  Ik denk dat de afschaffing een goede zaak is, zo onderscheiden de ondernemers zich van de boeren die menen dat koste wat het kost hun bedrijfje te moeten blijven runnen en als dat niet meer lukt nog meer geld vragen van de gemeenschap. Afschaffing betekend grotere efficientere bedrijven die kijken naar de kostprijs.

 • no-profile-image

  Als ik onderstaande reactie analiseer kom ik tot de conclusie, dat de meesten kiezen voor Quotum afschaffen en uitbreiden tot. Ja tot hoeveel dieren per bedrijf? Ik kreeg vanmorgen een Power Point over melkveehouderij in Saudi Arabia over een bedijf van 105.000 dieren verdeelt over een eindeloze rij stallen met 300 dieren per stal met uitloop, waarbij ieder dier 50 m2 tot haar beschikking heeft. Staat dit de vrije markt melkers voor ogen per Flevo polder 1 á 2 bedrijven? Het grote voordeel van deze omvang is, dat er weinig collega 's / concurenten zijn en het een makkie is om afspraken te maken over van alles en nog wat.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.