Home

Achtergrond 193 x bekeken

'APO moet opmaat zijn voor brede koepel'

Een Associatie van Produ­centenorganisaties (APO) moet op termijn uitgroeien tot een bundeling van meerdere product­groepen samen.

Dat vindt Ton Reijnders, voorzitter van de coö­peratie ZON. Telers van de afzet­organisatie startten al met Kom­pany en initiëren nieuwe bunde­lingsgesprekken voor trostomaat.

Volgens Reijnders is de APO Kompany er gekomen om snel een bundeling tot stand te brengen. De discussie over vervolgstappen moet nog gevoerd worden. ”Het is een goed model als tussenstap naar verdere bundeling. Als je echt gaat samenwerken doe je dat niet op één product, maar voor een heel assortiment. Dan pas ben je interessant voor het grootwin­kelbedrijf”, zegt de voorzitter van de afzetorganisatie die bij de eer­ste bundeling betrokken raakte.

Telers van ZON zijn bij meer­dere initiatieven betrokken, stelt hij. Dat gaat in nauw overleg met het bestuur van ZON. ”We hebben daar duidelijke uitgangspunten bij aangegeven.”

Het overleg tussen een reeks partijen in de trostomatenteelt is bedoeld om de mislukte gesprek­ken tussen FresQ en TheGreenery nieuw leven in te blazen. ”De ge­sprekken zijn nu anderhalve maand geleden gestart en over de uitgangspunten is overeenstem­ming.” Wel noemt Reijnders de gesprekken over samenwerking nog pril.

De stap van Prominent om zelf de verkoop te beginnen, staat los van deze gesprekken, zeggen bronnen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.