Home

Achtergrond 377 x bekeken

Winstverdeling tussen broers berust op zakelijke gronden

De winstverdeling van een maatschap wordt binnen familieverband vaak op een fiscaal gunstige wijze vastgesteld.

De vennoten staat het echter niet vrij om de winstverdeling zomaar lukraak vast te stellen. Als de winstverdeling niet op zakelijke gronden is vastgesteld wordt deze teruggebracht naar zakelijke verhoudingen.

De zakelijkheid van de winstverdeling van een agrarisch bedrijf is in een procedure bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch onderwerp van geschil geweest. Uiteindelijk geeft het Hof aan dat de winstverdeling zakelijk is en dat deze door de fiscus gevolgd moet worden. Door deze uitspraak kan de broer die naast zijn werkzaamheden op het bedrijf tevens in loondienst als makelaar werkzaam is zijn loonheffing terugvorderen.

De uitspraak geeft nog maar weer eens duidelijk aan dat vennoten een grote mate van vrijheid hebben om de winstverdeling naar eigen goeddunken vast te stellen.

Kort samengevat is de uitspraak van het Hof als volgt:

Belanghebbende dreef vanaf 1989 in maatschapverband met zijn vader en zijn broer een agrarische onderneming. Na het overlijden van vader zetten de beide broers de maatschap voort. Bij een wijziging van de maatschapovereenkomst wordt de winstverdeling tussen de broers gewijzigd in die zin dat de broer van belanghebbende uit de winst vooraf een vergoeding voor zijn arbeid krijgt, terwijl belanghebbende indien de maatschap verlies lijdt alle verliezen draagt. De inspecteur heeft gesteld dat deze winstverdeling onzakelijk is en uitsluitend op persoonlijke motieven berustte. Het hof oordeelt dat er geen sprake is van belastingbesparing en dat belanghebbende met wat hij heeft aangevoerd aannemelijk heeft gemaakt dat het (gewijzigde) maatschapcontract door belanghebbende op zakelijk gronden is geaccepteerd. Het hoger beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie:
Hof Den Bosch 10 april 2009, nummer 07/00390
Rechtbank Breda 9 juli 2007, nummer 06/3861

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.