Home

Achtergrond 11 reacties

Vooral lastenverlichting jonge boeren

Het ketenoverleg in de zuivelsector heeft zes kernpunten opgeleverd waar betrokken partijen mee verdergaan.

Dat meldt Siem-jan Schenk, LTO-vakgroepvoorzitter melkveehouderij. Een volgend overleg dat op korte termijn wordt gepland moet meer duidelijkheid brengen.

Geen kostenstijging

Ten eerste hebben de partijen afgesproken te kijken naar hoe de 15.000 euro staatssteun, die over een periode van drie jaar kan worden ingezet, kan worden gebruikt voor lastenverlicht voor met name jonge boeren. Als tweede punt hebben de partijen afgesproken ervoor te zorgen dat er op de korte termijn geen kostenstijgingen in de sector worden doorgevoerd. Dit moet vooral gezien worden als een politiek statement.

Ten derde zijn de partijen het erover eens dat het borgstellingfonds bij kredietverlening aan agrarische ondernemers beter toegankelijk worden gemaakt voor boeren met liquiditeitsproblemen. Een vierde punt wat de partijen hebben benoemd is hoe een beter evenwicht tussen de belangen van de producent en de consument is te realiseren. Het gaat hierbij vooral om de margeverdeling.

Voorraden

Ten vijfde hebben alle partijen aangeven dat de Europese Commissie de tot haar beschikking gestelde marktinstrumenten moet blijven inzetten voor zolang als nodig. Daarbij zijn de partijen het erover een dat de opgebouwde voorraden niet in een keer op de markt komen. Als laatste en zesde punt wordt er nader gekeken naar de afspraken gemaakt in België. Voor Nederland zou een soortgelijke afspraak volgens Schenk niet werken gezien 60 procent van de melk wordt geëxporteerd, maar wellicht zijn er wel andere mogelijkheden.

De partijen hebben afgesproken genoemde punten verder te onderzoeken en te communiceren met hun achterban. Een volgend bestuurlijk overleg moet meer duidelijkheid brengen. Bij het overleg waren naast de LTO, de Dutch Dairymen Board, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, NAJK, de Rabobank, het Centraal Bureau voor Levensmiddelen en de de koepel van agrarische accountants VLB aanwezig.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  h.v.d.zandt@comveeweb.nl

  pas gewoon het canadese systeem toe ,dan is eenieder tevree.
  vrije markt bestaat niet en is een verkapt politiek instrument

 • no-profile-image

  Veehouder

  lto heeft er maar voor te zorgen dat die 15000 euro binnen komt, als belangenbehartiger, zo niet dan heeft ze ook geen bestaansrecht

 • no-profile-image

  slimme boer

  kipboer . wat is er op tegen ,dat de kippen en varken boer niet zo slim zyn daar mogen wy als koeien boer toch wel ons verstand gebruiken

 • no-profile-image

  volle melktank

  als er naar geen europese verevening komt, elke liter melk die nu extra vrij geproduceerd mag worden zorgt voor een verdere prijsdaling van de opbrengst. kijk, dus de oplossing quotum bevriezen. daar is het quotum toch ook voor bedoelt. geen overproduktie, geen verkwisting van energie en geen extra vervuiling van het milieu.

 • no-profile-image

  Henk

  Welke voorwaarden worden aan die 15000 euro in 3 jaar gesteld? Het klinkt mooi maar het is denk ik een fooi met daaraan een ordner papier. Maar 10 tot 15 eurocent per kg melk te weinig ontvangen tikt hard aan! Ik denk dat men alle aandacht moet geven aan een kostprijs dekkende melkprijs. Laat voor mij het quotum maar blijven!

 • no-profile-image

  kip

  Weten de rundveehouders wel wat ze willen? als je lid ben van DDB, of hoe al die clubjes mogen heten, dan zie door de bomen het bos niet meer. Volgens mij hebben die elke 2 mnd nieuwe standpunten, nu opeens hebben ze het over het canadees systeem, jullie hebben al 10 jaar aan je kostprijs MOETEN werken.

 • no-profile-image

  kani Baal

  Geef jonge boeren maar wat steun met deze prijzen worden ze niet oud als boer...

 • no-profile-image

  bertus

  Precies vrije markt bestaat niet. En wat is dat nou dan 15 000 euro. Vind het maar wat magertjes en krijg het gevoel dat lto ook maar wat meelult over die voorwaarden of niet dan.

 • no-profile-image

  jonge

  Schandalig dat melkveehouders mogelijk 15000 extra subsidie krijgen. Melkveehouders hebben voor het eerst van hun leven een slecht half jaar en dan meteen weer een de subsidie hangen, zo worden ze nooit zelfstandig. Volgensmij zijn er dan wel meer sectoren die een extratje mogen hebben, zoals tuinbouw pluimvee en niet te vergeten de varkenshouders die al jaren onder kostprijs dienen te produceren terwijl ze ook nog eens de meeste regelgeving over zich heen krijgen!

 • no-profile-image

  N.I.Siffalor

  Subsidie is geen goed instrument. Er zijn zoveel kleine ondernemers; bakkers, slagers, groenteboeren, kolenhandelaars enz. een harde dood gestorven zonder één cent subsidie! geen warme alleen maar koude saneringen!
  Waarom moeten al die oude, door subsidie rijk geworden, boeren op de miljoenen zitten, terwijl hun kinderen die het zgn. geweldige familiebedrijf voortzetten in "armoede" leven?
  Laat ze iets terug inleveren, je moet er toch niet aandenken dat je kinderen het moeilijk hebben terwijl je zelf een dikke sigaar rookt?

 • no-profile-image

  jan

  Waarom in vredesnaam door het Productschap Zuivel niet eens een enquete uitvoeren onder de mvh., zodat in beeld komt welk percentage voor en tegen quotumafschaffing is. Want met welk belang blijft LTO vasthouden aan opvoeren van de productie? Steeds meer landen roepen om aanbodbeperking en voeren protectionistische maatregelen in.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.