Home

Achtergrond

Verwerker groenvoedergewassen moet bij waardering rekening houden met subsidies

De Hoge Raad beslist dat het door belanghebbende gehanteerde stelsel van waardering niet in overeenstemming is met goed koopmansgebruik.

Kort samengevat is de uitspraak van de Hoge Raad de volgende:
Belanghebbende (X bv) droogt kunstmatig groenvoedergewassen. Producenten van aangewezen groenvoedergewassen kunnen in aanmerking komen voor een Europese subsidie. De subsidie dient ten goede te komen aan de producenten van de groenvoedergewassen, maar wordt verleend aan erkende verwerkers zoals belanghebbende. De subsidie wordt op verzoek van het verwerkingsbedrijf toegekend voor gedroogde voedergewassen die het verwerkingsbedrijf hebben verlaten en die aan bepaalde (kwaliteits)eisen/voorwaarden voldoen. De inspecteur stelt in 2001 een onderzoek in naar de waardering van de voorraden gereed product. Naar aanleiding van het onderzoek stelt de inspecteur dat belanghebbende bij de bepaling van de marktwaarde (en kostprijs) rekening moet houden met de subsidie. Hij corrigeert daarom belanghebbendes voorraadwaardering.

Hof Leeuwarden beslist dat de uitgaven die bepaaldelijk door het productie- of verwerkingsproces van belanghebbende aan de groenvoedergewassen worden opgeroepen en daarmee onmiddellijk samenhangen tot de kosten van de voorraad gereed product groenvoerdrogerij behoren. Volgens het hof vormt de subsidie een dergelijke uitgave en moet de subsidie daarom tot de kostprijs van de voorraad gereed product groenvoerdrogerij worden gerekend.

De Hoge Raad beslist dat het door belanghebbende gehanteerde stelsel van waardering niet in overeenstemming is met goed koopmansgebruik. Binnen het stelsel dat belanghebbende hanteert, worden de door belanghebbende aan de producenten betaalde subsidiebedragen namelijk niet geactiveerd en wordt geen vordering opgenomen voor de door belanghebbende te ontvangen subsidie. Volgens de Hoge Raad leidt dit stelsel er toe dat een verlies in aanmerking wordt genomen tot het bedrag van de door belanghebbende aan de producenten betaalde bedragen dat niet is geleden voor zover belanghebbende daartegenover een subsidievordering krijgt. Dat de subsidievordering voorwaardelijk is, doet daar volgens de Hoge Raad niet aan af. Het gelijk is aan de inspecteur.

Meer informatie: Hoge Raad, 10 juli 2009, nr. 07/11792

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.