Home

Achtergrond 221 x bekeken

Verburg: versoepeling uitrijden kansrijk

Landbouwminister Gerda Verburg heeft de aanscher­ping van de mestgebruiksnormen moeiteloos door de Tweede Ka­mer geloodst. Die stemt vandaag in met de nieuwe mestwet.

Dat bleek gisteren bij een Ka­merdebat over de voorgestelde wijzigingen. Die vloeien voort uit afspraken met de Europese Com­missie over het Nederlands mest­beleid voor 2010-2013.

Hoewel de onderhandelings­marges klein zijn, drong de Ka­mer eerder aan op versoepelin­gen: de uitrijperiode voor mest een halve maand verlengen en het verbod op de sleepvoet twee jaar uitstellen. Over beide punten on­derhandelt Nederland nog met Brussel, maar Verburg noemde die onderhandelingen na afloop van het debat kansrijk.

Partijen stipten in het debat nog enkele kritiekpunten aan. Ger Koopmans (CDA), gesteund door VVD en SGP, vond de flexibilise­ring van stikstofnormen naar ge­wasopbrengst te mager. Hij wil hogere normen voor meer gewas­sen. Verburg gaat voorlopig niet verder dan suikerbieten en fri­tesaardappelen, omdat dit door de duidelijke afzetstructuur goed is te controleren.

Ook vroeg Koopmans opnieuw aandacht voor het lager meten van nitraat in het grondwater. Hij stelde voor de optie van een ande­re meetmethode alvast wettelijk vast te leggen. Minister Verburg vindt dit ongewenst en de Tweede Kamer lijkt haar hierin te volgen. CDA en VVD maakten bezwaar tegen doorberekening van de meetkosten aan ’derogatie-bedrij­ven’. Volgens Verburg staan deze kosten per bedrijf, jaarlijks ruim 200 euro, in geen verhouding tot het profijt van derogatie: 7.500 tot 13.000 euro per jaar.

Nu de Kamer instemt met de nieuwe mestwet is de weg vrij voor behandeling van het deroga­tie- verzoek in Brussel. Het ni­traatcomité oordeelt eind septem­ber. Verburg probeert de uitrijperiode nog te verlengen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.