Home

Achtergrond 185 x bekeken

Veehouderij krijgt meer ruimte bij Natura 2000-gebied

Veehouders mogen hun bedrijf uitbreiden als de stik­stofneerslag op een natuurgebied niet toeneemt, óók als die neer­slag op zich veel te hoog is.

Minister Gerda Verburg (LNV) wil regelen dat in dat geval de stikstofneerslag buiten de natuur­vergunning wordt gehouden, schrijft ze aan de Kamer. Ze moet dit nog met Brussel overleggen.

Voorts wil Verburg vastleggen dat voor ’bestaand gebruik’ ook na vaststelling van de beheerplan­nen voor Natura 2000-gebieden geen vergunning nodig is. De mi­nister gaat daarbij uit van het fei­telijk gebruik op 1 oktober 2005, toen de gewijzigde Natuurbe­schermingswet 1998 inging.

Voor beschermde natuurmonu­menten in Natura 2000-gebieden gaan weer de oude natuurdoelen gelden. Vertaling naar (strengere) Natura 2000-doelen leverde te veel problemen op, aldus de minister.

Verburg onderzoekt of uitvoe­ring van de beheerplannen wette­lijk vastgelegd moet worden. Ze denkt dat dit niet nodig is. De Ka­mer debatteert vandaag met de minister over Natura 2000.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.