Home

Achtergrond

Te weinig animo verzekeringen Ovopol

Er komen geen verzekeringen voor de legsector via Onderlinge Waarborgmaatschappij Ovopol.

Vakblad Pluimveehouderij meldt dat de waarborgmaatschappij binnenkort wordt ontbonden. Er is te weinig belangstelling voor de verzekeringen die Ovopol aanbiedt en het bestuur heeft besloten de stekker eruit te trekken.

Bij de waarborgmaatschappij konden leghennenhouders zich aanmelden voor een verzekering tegen de risico’s van salmonella en residuen in eieren door medicijngebruik. Om die verzekeringen te kunnen realiseren moest minimaal de helft van de totale pluimveestapel aangemeld worden, een aantal wat bij lange na niet werd gehaald. Daardoor is het niet mogelijk de verzekering tegen een aantrekkelijke premie aan te bieden.

Biologische sector

In de biologische sector bestaat wel belangstelling voor de salmonellaverzekering, omdat de standaardvergoeding bij ruiming van besmette koppels te laag is in verhouding tot de waarde van de hennen. Deze sector is echter te klein om alleen hiervoor een verzekering in het leven te roepen.

Ovopol werd in 2006 opgericht als verzekering tegen schade door residuen in eieren. Een jaar later waren slechts 700.000 hennen
aangemeld, terwijl minimaal 7 miljoen aanmeldingen nodig waren om de verzekering tegen een redelijk premie te kunnen aanbieden. Eind 2007 werden daarom de mogelijkheden voor een salmonellaverzekering bekeken, maar ook daar blijkt nu te weinig animo voor te bestaan.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.