Home

Achtergrond 167 x bekeken

Subsidie voor duurzame biomassa

Bij Senternovem kan vanaf deze week tot en met 15 oktober subsidie worden aangevraagd voor de verduurzaming van de import en productie van biomassa.

De regeling heeft een budget van 7,5 miljoen euro. Hiermee kunnen ongeveer twintig projecten worden gerealiseerd. Om voor de subsidie in aanmerking te komen moeten projecten op innovatieve wijze bijdragen aan de verduurzaming van ketens voor biomassa. Hieronder wordt verstaan het verduurzamen van de biomassaproductie aan de hand van het Toetsingskader Duurzame Biomassa, het ontwikkelen en toepassen van certificeringssystemen voor geïmporteerde biomassa en het tegengaan van ongewenste indirecte effecten van biomassaproductie. Indirecte effecten zijn bijvoorbeeld effecten op voedselprijzen of verschuivingen in landgebruik door ingebruikname van nieuw landbouwareaal elders.

Er is veel kritiek op de import en productie van biomassa. Bij import wordt vaak zoveel co2 uitgestoten dat er weinig voordeel meer is ten opzichte van regulier opgewekte energie. Daarnaast zijn critici bang dat de productie van biomassa ten koste gaat van de voedselproductie.

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.