Home

Achtergrond

Subsidie op extra bodemonderzoek

Boeren die aanvul­lend onderzoek laten doen op hun bouwland, kunnen daar vanaf 1 augustus 50 procent subsidie op krijgen.

De subsidie wordt gege­ven door Spade, het stimulerings­programma voor de agro-biodi­versiteit en een duurzaam bodem­beheer.Sinds enkele jaren kunnen boe­ren bij het bouwlandonderzoek aanvullend onderzoek laten doen. Deze Bemestingswijzer levert ex­tra informatie op over de bodem­gesteldheid, meldt laboratorium BLGG. ”Het geeft inzicht in de or­ganische stof balans en fysische bodemeigenschappen, zoals ver­dichting, verkruimelbaarheid en verslemping.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.