Home

Achtergrond 225 x bekeken

Subsidie op aanvullend bodemonderzoek

Boeren die aanvullend onderzoek laten doen op hun bouwland, kunnen daar vanaf 1 augustus 50 procent subsidie op krijgen.

De subsidie wordt gegeven door Spade, het stimuleringsprogramma voor de agro-biodiversiteit en een duurzaam bodembeheer. Sinds enkele jaren kunnen boeren bij het bouwlandonderzoek aanvullend onderzoek laten doen. Deze Bemestingswijzer levert extra informatie op over de bodemgesteldheid, meldt laboratorium BLGG.

"Het geeft inzicht in de organische stof balans en fysische bodemeigenschappen, zoals verdichting, verkruimelbaarheid en verslemping. De bodem is één van de meest cruciale factoren om een agrarisch bedrijf tot een succes te maken."

De subsidie geldt tot het beschikbare geld op is.

Of registreer je om te kunnen reageren.