Home

Achtergrond 148 x bekeken

Subsidie Senternovem voor verduurzaming biomassa

Bij Senternovem kan vanaf deze week tot en met 15 ok­tober subsidie worden aange­vraagd voor de verduurzaming van de import en productie van biomassa.

De regeling heeft een budget van 7,5 miljoen euro. Dat is goed voor ongeveer twintig pro­jecten. Om voor de subsidie in aanmer­king te komen moeten projecten op innovatieve wijze bijdragen aan de verduurzaming van ketens voor biomassa. Hieronder wordt verstaan het verduurzamen van de biomassaproductie aan de hand van het Toetsingskader Duurzame Biomassa, het ontwik­kelen en toepassen van certifice­ringssystemen voor geïmporteer­de biomassa en het tegengaan van ongewenste indirecte effecten van biomassaproductie, zoals effecten op voedselprijzen.

Er is veel kritiek op de import en productie van biomassa. Bij import wordt vaak veel CO2 uitge­stoten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.