Home

Achtergrond

'Salderen via milieu-ruimteplan'

Het salderen van de milieubelasting is de beste oplossing om ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld de uitbreiding van een veehouderij, weer mogelijk te maken bínnen de bestaande milieugrenzen.

Dat is de kern van een advies dat de Vrom-raad vanmiddag heeft uitgebracht aan minister Jacqueline Cramer (Vrom).

Het advies wil een uitweg bieden uit het breedgedeelde gevoel dat milieuregels gebieden 'op slot zetten'. Rechtsgeleerde en raadslid Niels Koeman noemde de ammoniakuitstoot door veebedrijven bij natuur als voorbeeld.

Bestuurders moeten meer ruimte krijgen om ontwikkelingen mogelijk te maken, vindt de raad. Dat kan via een milieu-ruimteplan, dat maatregelen bevat de milieudruk in een gebied te verminderen. Dit maakt nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk.

Toetsing en controle

De raad stelt voor om het plan vooraf door de bestuursrechter te laten toetsen. Dat is effectiever dan dat tien veehouders in een gebied elk hun eigen uitbreidingsplan indienen, aldus Koeman.

Bestuurders moeten bij wet ruimere mogelijkheden krijgen om milieumaatregelen af te dwingen, bijvoorbeeld door bedrijven extra eisen op te leggen, zo nodig met financiële compensatie, of door onteigening toe te passen.

Nadien moet wel gecontroleerd worden of de in het plan vastgelegde milieumaatregelen ook zijn uitgevoerd. Het milieu-ruimteplan moet onderdeel worden van het bestemmingsplan, en staat derhalve open voor beroep.

De Vrom-raad bepleit met milieu-ruimteplannen te experimenteren. Minister Cramer heeft het advies in grote lijnen overgenomen; het maakt deel uit van de Crisis- en herstelwet, waartoe het kabinet eind vorige week besloot. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.