Home

Achtergrond

Salderen via milieu-ruimteplan

Het salderen van de milieubelasting is de beste oplos­sing om ruimtelijke ontwikkelin­gen, bijvoorbeeld de uitbreiding van een veehouderij, weer moge­lijk te maken bínnen de bestaan­de milieugrenzen.

Dat is de kern van een advies dat de Vrom-raad gisteren heeft uitgebracht aan minister Jacque­line Cramer (Vrom). Het advies wil een uitweg bie­den uit het breedgedeelde gevoel dat milieuregels gebieden op slot zetten.

Rechtsgeleerde en raads­lid Niels Koeman noemt de am­moniakuitstoot door veebedrijven bij natuur als voorbeeld. Bestuurders moeten meer ruimte krijgen om ontwikkelin­gen mogelijk te maken, vindt de raad. Dat kan via een milieu­ruimteplan, dat maatregelen be­vat de milieudruk in een gebied te verminderen. Dit maakt nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mo­gelijk.

De raad stelt voor om het plan vooraf door de bestuursrechter te laten toetsen. Dat is effectiever dan dat tien veehouders in een gebied elk hun eigen uitbreidings­plan indienen, aldus Koeman. Bestuurders moeten bij wet rui­mere mogelijkheden krijgen om milieumaatregelen af te dwingen, bijvoorbeeld door bedrijven extra eisen op te leggen, zo nodig met financiële compensatie, of door onteigening toe te passen.

Nadien moet wel gecontroleerd worden of de in het plan vastge­legde milieumaatregelen ook zijn uitgevoerd. Het milieu-ruimte­plan moet onderdeel worden van het bestemmingsplan, en staat derhalve open voor beroep.De raad bepleit met milieu­ruimteplannen te experimente­ren. Cramer heeft het advies in grote lijnen overgenomen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.