Home

Achtergrond

Risicobarometer voor melkveehouders door LEI

Landbouweconomisch instituut LEI ontwikkelt een risicobarometer voor melkveehouders in opdracht van het ministerie van Landbouw.

Dat meldt Wageningen Universiteit. (WUR) in de nieuwsbrief AgroCenter. Dit najaar zal de barometer via de website van het LEI voor elke ondernemer beschikbaar zijn. De risicobarometer vergelijkt het risico dat een veehouder loopt met betrekking tot zijn gezinsinkomen met die van zijn collega’s, en geeft een schatting van het bedrijfsrisico.

Agrarische ondernemers hebben volgens WUR met een groot aantal risico’s te maken, bijvoorbeeld op het gebied van productie, prijzen en aansprakelijkheid. Er zijn diverse mogelijkheden om deze op te vangen. De afgelopen jaren ontwikkelde het LEI al zogenoemde risicobarometers voor de akkerbouw en pluimveehouderij om het bewustzijn onder ondernemers te vergroten.

Agrarisch ondernemers kunnen met behulp van deze instrumenten volgens het LEI bedrijfsrisico’s herkennen, meten, analyseren en beheersen.

Of registreer je om te kunnen reageren.