Home

Achtergrond

'Rabobank is niet enige verantwoordelijke crisis'

De Rabo­bank is niet alleen verantwoorde­lijk voor de crisis in de glastuin­bouw.

Volgens telersorganisatie LTO Noord Glaskracht en de koe­pel voor afzetorganisaties DPA spelen andere factoren een be­langrijker rol.

De afzetpartijen reageren hier­mee op een uitspraak van super­marktdeskundige Gerard Rutte. Dinsdag analyseerde hij de tuin­bouwcrisis in het tv-programma Nova. ”Tuinders is altijd maar geld toegestopt en mochten maar blijven investeren. Nu piepen ze, maar ze produceren simpelweg te veel”, oordeelde hij. ”Ik snap niet waar ze over piepen. Het zijn kro­kodillentranen.” Rutte pleit voor koude sanering en vindt het te­vens een taak van de Rabobank om tuinders nu te helpen.

Maar dat vinden Glaskracht en DPA te kort door de bocht. ”Ik deel de mening van Rutte dat de Rabobank achteraf gezien te mak­kelijk heeft gefinancierd en dat sprake is van overproductie, maar daarvoor is niet alleen de Rabo­bank verantwoordelijk. Onderne­mers nemen zelf hun beslissin­gen,” zegt Hans van Es van DPA. Nico van Ruiten van Glaskracht noemt de uitspraken van Rutte een miskenning van de glastuin­bouw, Rutte heeft te weinig ken­nis van zaken. ”In een normale markt is geen sprake van overpro­ductie. We hebben nu vooral last van een grote vraaguitval op markten buiten de Eurozone als gevolg van problemen met onver­zekerbare exportkredieten en va­lutakoersen.” Volgens Van Ruiten suggereert Rutte dat de overproductie gevolg van areaaluitbreiding is. ”In pha­leanopsis, paprika en tomaat is de laatste jaren snel uitgereid, maar het is tekort door de bocht dat dat tot overproductie heeft geleid.”

Van Es schrijft de oorzaak van de overproductie toe aan de Euro­peanisering van de economie. ”We zitten in een proces op weg naar één Europese markt. Daarin moe­ten vraag en aanbod stap voor stap worden afgestemd. Dat gaat gepaard met overcapaciteit en die pijn voelen we nu.” Een woordvoerder van de Rabo­bank laat weten de problematiek niet in het publieke debat te wil­len voeren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.