Home

Achtergrond

'Prijseffect gas en olie op kunstmestafzet neemt toe'

De ontwikkelingen van de gas- en olieprijs zullen meer effect hebben op de kunst­mestprijzen dan op het prijsni­veau van vorig jaar. Dat voorziet Ko Francke van CZAV.

Doordat het prijsniveau nu dichter bij de kostprijs ligt dan vorig jaar, heeft de prijs van gas en olie automatisch ook meer ef­fect op de prijsvorming.

Op de wereldmarkt lijkt op dit moment geen aanleiding voor de kunstmestindustrie om de prijzen te verhogen. ”De wereldwijde vraag naar kunstmest is beperkt. Dat kan geen aanleiding zijn voor een forse prijsstijging. Wel moe­ten we inzien dat op het huidige prijsniveau eerder een lichte prijsstijging dan een prijsdaling zal voorkomen.”

In Nederland blijken zowel ak­kerbouwers als veehouders kunstmest in te kopen voor vol­gend jaar. Door het relatief lage prijsniveau is het aantrekkelijk om een voorraad aan te leggen. Het prijsniveau, van iets boven de 15 euro, staat volgens CZAV in verhouding tot de opbrengstwaar­de van de producten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.