Home

Achtergrond

PT wil lagere heffingen en meer efficiency

Het Productschap Tuinbouw (PT) is er de afgelopen jaren niet in geslaagd haar waarde voldoende duidelijk te maken aan de achterban.

Daarom gaat het PT zich anders organiseren om zo tot een 'nieuw contract tussen het schap en het bedrijfsleven' te komen. Voorzitter Tjibbe Joustra wil meer efficiency, lagere heffingen en meer private financiering. Dat blijkt uit een strategische visie voor de tuinbouwsector waarin het PT haar strategische rol heroverweegt.

Op basis van de belangrijkste ontwikkelingen in de tuinbouw komt het PT met vijf speerpunten waar de tuinbouw aan dient te werken. PT wil de primaire sector en de im- en export versterken. Ook wil het duurzame ketens verder ontwikkelen, het vestigingsklimaat verbeteren en kennisontwikkeling en innovatie stimuleren en versterken.

Sectoroverstijgende aanpak

Volgens het PT is de tuinbouw intern te veel gefocust op (deel)sectoren en verdient daarom een meer sectoroverstijgende aanpak waarbij programma’s op thema centraal komen te staan. Sectoroverstijgende programmacommissies nemen de plaats in van de sectorcommissies, die verdwijnen. De programmacommissie waarin ondernemers, experts en brancheorganisatie zetelen adviseren over projecten. Het bestuur beslist en stelt hoofdlijnen van programma’s vast.

De financiering van projecten moet met meer private middelen en minder publieke gelden. Zo wil PT de druk op onderneming verlichten. "Wat privaat gefinancierd kan worden, moet niet met verplichte heffingen in stand gehouden worden."

Door middel van co-financiering acht PT het realistisch binnen vier jaar het aandeel van de heffingen in de totale investeringen te reduceren van tweederde nu, naar 50 procent.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.