Home

Achtergrond 44 reacties

Oproep tot realisme in zuivel

Gehanteerde argumenten en oplossingrichtingen om de melkprijs te verbeteren zijn niet altijd even realistisch.

Ze kunnen zelfs schadelijk zijn voor de afzetmogelijkheden van zuivelproducten op de middellange en lange termijn, meent zuivelcoöperatie FrieslandCampina.

De onderneming doelt op voorstellen zoals de quotumkrimp van 5 procent waar de European Milk Board om vraagt. FrieslandCampina wil vasthouden aan de lange termijnvisie waarin de goede vooruitzichten voor de melkveehouderij onverkort van kracht blijven.

Op de korte termijn herstelt de zuivelmarkt zich nog niet. De coöperatie maakt zich zorgen over de gevolgen van deze lage prijzen. De onderneming ziet echter geen rol in het direct ondersteunen van de veehouders die in financiële problemen verkeren.

Resultaten

FrieslandCampina kan in haar ogen niet de verantwoordelijkheid voor het melkveebedrijf of het inkomen van een lid op zich nemen. "Natuurlijk denken wij na over wat we voor onze leden kunnen doen", zegt Sybren Attema, vice-voorzitter van het bestuur. "Maar een individueel lid maakt zijn eigen financiële keuzen. Het is voor de veehouders nu zaak om te overleven."

Dat neemt volgens hem niet weg dat FrieslandCampina haar uiterste best zal doen om zo goed te presteren. "Dat resultaat komt uiteindelijk weer ten goede van de leden-melkveehouders."

Over de resultaten dit jaar kan Attema nog niets zeggen. Hierop moet worden gewacht tot eind augustus de halfjaarcijfers naar buiten worden gebracht.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  volle melktank

  wat waren we toch blij met het gratis quotum dat we van brussel kregen. lto en gerda bedankt. helaas hadden de slimmerikken beter voor minder quotum kunnen kiezen , dan hadden we nu tenminste nog een goede prijs. nogmaals bedankt.

 • no-profile-image

  boer

  (tijdelijk) quotum verlagen in nederland of zelfs in europa is niet de oplossing, er ontstaat dan een gat dat gemakkelijk weer wordt opgevuld door amerika en oceanie. Als we een eerlijke agrarische handel willen moeten alle agrarische producten anders worden vermarkt, dus melkfabrieken, aardappelverwerkers en oa groente en fruit leveranciers stop met leveren aan de supermarkt, maar zet gezamelijk een supermarkt keten op. Vraag er een eerlijke prijs voor. en betaal een eerlijke prijs uit aan de producent. Dan kun je denk ik heel goed concurreren met de huidige supermarkt die (als tussenhandel) per liter verkochte melk meer geld krijgt dan de producent.

 • no-profile-image

  Tom

  Gerrit uit Overijsel het probleem zit net bij jou soort mensen, dit uit de reactie te lezen. Jij begrijpt waarschijnlijk weinig wat er allemaal afspeelt, dit maal over de ruggen van de boeren. Het zijn veel al de betere boeren die dit overkomt. Ook vaak actief als bestuurder. Zo spreek ik er verschillende tijdens mijn werkzaamheden. Wat er geschreven wordt door die Veehouder is helaas de zuivere waarheid. Er gebeurd veel te veel wat niet door de beugel kan, daardoor gaan zijn en gaan veel leden bij de cooperatie lopen. De andere leden die dit maar allemaal goed keuren, zijn zelf ook mede schuldig! Als straks de zaak instort gaat iedereen mee! Bij de Veecentrale van de NCB is dit ook gebeurd. Deze ging binnen de kortste keren over de kop. Er moet een eerlijk en goed beleid gevoerd worden. Een cooperatie is van en voor de boeren. De boeren zijn er niet voor de cooperatie! En de dienst wordt van buitenaf gedeligeerd! Dit is fout, de boeren moeten zelf de teugels in de hand hebben, anders wordt je leeg gerooft door buitenstaanders (Crisis).

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Elke boer is of komt in de problemen met deze melkprijs!! En over rendement op geinvesteerd vermogen praten we dan maar niet meer.
  Volgens mij heeft niemand gevraagd om bepaalde boeren te ondersteunen.

 • no-profile-image

  MANNES LOHUIS

  Als je als zo n grootte speler op de zuivelmarkt met zo n groot assotiment aan produkten MET TOEGEVOEGDE WAARDE net zoveel uit betaald als de spotmarkt, dan mag dat best gezegt worden ,en het is bespottelijk en niet schande vrij...........................

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Nou Gerrit, laat de mensen toch lekker hun hart luchten hier. De opbrengstprijzen zijn toch bedroevend laag, of niet soms? Dat u kennelijk nog geen problemen hebt dat is heel fijn voor u. Er zijn er ook die denken, de een z`n dood is de ander z`n brood, misschien bent u er zo eentje? Overigens, hebt u al een sollicitatie lopen voor een extra baantje? U heeft nog tijd over om te klagen en te schrijven over anderen!

 • no-profile-image

  avan de r

  Chris schrijft op 16 jul. dat de bonussen gekoppeld zijn aan de prestatieprijs. Naar mijn idee is dit niet zo. Wij hebben in het z-o brabant gevraagd naar de beloning van de top. Het antwoord van het management was, dat daar geen uitlatingen over gedaan worden. Nou dan breekt me toch de klomp: wij als eigenaar van het bedrijf, mogen niet weten waar het geld aan uitgegeven wordt! Zelfs de politiek is nog transparanter! Daar worden zelfs de declaraties van zonnebrillen openbaar gemaakt! Ik wil dan wel eens klip en klaar zien hoe die koppeling tussen bonussen van de top en de prestatieprijs die uitbetaald wordt aan de eigenaren eruit ziet, beste Chris!

 • no-profile-image

  Arjan

  Het is duidelijk wat er moet gebeuren:
  1. prijssystematiek van nu overboord en gaan richting een melkprijs die in de markt wordt verdient.
  2. het salaris van het bestuur koppelen aan de contante melkprijs die uitbetaald wordt aan de leden (iedere eurocent meer dan de gemiddelde melkprijs in Duitsland, den, belgie kunnen zorgen voor een extra beloning)
  3. Meer openheid naar de leden (financieel) en een duidelijke communicatie (niet alleen over regelingen en statuten).
  4. Stoppen met grote investeringen in het buitenland en eerst orde op zaken stellen in de landen waarin we actief zijn.
  FC moet met gemak de hoogste melkprijs kunnen betalen van europa. Zo niet !!! Dan kun je net zo goed aan een particulier leveren.

 • no-profile-image

  a.g.

  Destijds bij de fusiebesprekingen is door diverse mensen commentaar geleverd op de prijsvervorming. De voorzitter gaf toen als antwoord: het is alles of niets!
  We zouden marktmacht krijgen, máár de stemming vond plaats vóórdat de eisen van de EU. Com. kwamen. Als men die vantevoren erbij verteld had, had nooit iemand vóór de fusie gestemd. Maar afin, beleid wordt gemaakt om bij te sturen, dus daar is het nu de tijd voor! Want dit accepteren we natuurlijk niet!

 • no-profile-image

  John

  Realisme is om toe te geven dat de Nederlandse melkveehouder niet kan concureren op de vrije markt, het kosten plaatje is nu eenmaal te hoog met al de regelgeving.

 • no-profile-image

  A van de R

  Dit verhaal is vast bedoeld om de negatieve uitkomst van het zuiveloverleg te onderbouwen, want daar gaat LTO toch de regie voeren??? Waar haalt deze club de arrogantie vandaan om te denken dat zij de sector vertegenwoordigen? Misschien kunnen ze eerst beginnen met het peilen van de mening dmv. een enquete onder de leden, voordat ze over ons gaan praten. Of was LTO ook geen cooperatie meer????

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Een goed artikel van Dhr. Attema. Hou je taai. Waar ik het niet mee eens ben is de winstverdeling van de coöperatie. Deze moet zoveel mogelijk op naam terug naar de melkveehouders. De huidige structuur is veel te veel gericht op de top managers. Zij krijgen te veel van de winst als het resultaat van de coöperatie winstgevend is. Dit wordt vooral ingegeven doordat te veel gekeken wordt naar de andere coöperatie in europa. Attema hier moet jij meer aan doen met het bestuur. Quotering is een gepasseerd station. Dit kun je moreel gezien niet terugdraaien. Velen hebben daar inmiddels al te veel op geanticipeerd

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Met de fusie van vorig jaar heeft de cooperatie bij haar leden verwachtingen gewekt. Om zich nu helemaal achter de wereldmarkt te verschuilen is voor mij het bewijs dat grote fusies voor de leden niets meer opleveren, maar dat het alleen goed is voor de lonen en bonussen aan de top.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Chris, ik als campina-lid heb nog geen euro om mijn bankrekening staan, alleen veel ledenkapitaal.

 • no-profile-image

  A.G.

  Naar mijn idee verwoordt Arjan uit Ov. exact de verbeterpunten voor RFC. Als we daar in vergaderingen met z'n allen op in zetten, zijn er alleen maar winnaars! We hebben te lang laten gebeuren dat de inspraak bij (in ons geval) Campina werd uitgehold. Nu wordt het voor ons als eigenaren tijd om de zaak bij te sturen! En anders zal ook de ledenraad daar op afgerekend moeten worden!

 • no-profile-image

  fryske boer

  Realisme isdat niemand op dit moment iets overhoud aan melken in vs is het nog slechter dan hier ook in N Z leent Frontera geld aan haar boeren om van oost europa maar niet te spreken dus zie ik nog niet zo dat het aan onze kostprijs ligt.Vaste kosten zijn hier te hoog [quotum] met ons klimaat kunnen wij verder heel lang concureren,voerkosten bij mij deze zomer 1,8 cent gewoon gras en nog eens gras 150 koeien dus een redelijke koppel en 1,2 vak quotum vandaag afschaven kunnen er zo nog 50 koeien bij.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Avan uit Limburg ik ben het helemaal met je eens dat het van de zotte is, dat wij als mede eigenaren niet mogen weten van onze topmensen verdienen.
  Jaren geleden wist elke boer want de direkteur van hun zuivelondernemning verdiende. Wij als Nederlanders weten de salarissen en bonussen van veel grote bedrijven en banken. Maar dat van de cooperaties is een goed bewaard "geheim". Ik begin nu toch langzamerhand te denken, dat de vorming van een grote cooperatie alleen maar slecht is voor de boeren.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Als de meeste melkveehouders in Nederland zich niet realiseren dat ze op de rand van de afgrond staan, stort in een mum van tijd de hele melkveehoudrij in Nederland in het ravijn! Het spel wat LTO samen met de zuivelcooperaties meespeelt is hieraan de grote oorzaak! Je kunt in Nederland niet die lage kostprijs halen zoals velen in het buitenland! Hoe meer je melkt hoe hoger de kostprijs en hoe lager de opbrengstprijs! Je zit in een klein land met de daarmee hoge kosten. De cooperatie wil de melk niet duur betalen, zij willen concureren op de wereldmarkt. Hier zit de grote kloof, zij willen veel melk tegen een lage prijs en de boer moet een hoge prijs om het hoofd boven water te houden. Als de cooperatie de dienst uitmaakt, dan kun je het wel schudden. Als je wilt overleven zul je die strijd moeten winnen! De besturen moeten hun stategie wijzigen of vertrekken om de zaak te redden! dit geld voor alle sectoren!

 • no-profile-image

  Willem

  Realisme is leuk vanachter je bureau met je salaris of bestuurs onkostenvergoeding. Als je je bedrijf ziet wegkwijnen kun je realistisch zijn maar dan spreken we van een andere realiteit. Wat is er nou zo moeilijk aan het tijdelijk verlagen van quotum om de markt weer in evenwicht te brengen. Daarna kan het quotum weer stijgen als de markt die ruimte aangeeft. Volgens mij is het gewoon een ere zaak. De bestuurders hebben altijd gezegd dat het quotum weg moet, quotum is een vies woord geworden in Brussel. Zelfs als je ziet dat je beleid verkeerd is blijf je toch hardnekkig volhouden.

 • no-profile-image

  gerrit

  Boeren in de problemen door lage melk prijs, dan is het standpunt van Friesland Campina duidelijk en correct, geen individuele boeren gaan ondersteunen met ons cooperatie vermogen, dan wordt het dubbel risico dragend vermogen , ze zijn toch niet te redden en dat willen de leden ook niet. Wie zijn kont brand moet zelf maar op de blaren zitten .

 • no-profile-image

  jan

  Bedrijven hoeven niet per se eerder afgesproken bonussen uit te betalen.
  Dat betoogt hoogleraar Europees arbeidsrecht aan de Universiteit van Maastricht Ferdinand Grapperhaus woensdag in de Volkskrant. Volgens hem heeft de Hoge Raad recent een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat afspraken in bepaalde omstandigheden en als de werknemer er niet onevenredig door getroffen wordt, opengebroken kunnen worden. Mijn voorstel is: stel met z'n allen voor op de vergaderingen DAT DE BONUSSEN DIRECT GEKOPPELD WORDEN AAN DE PRESTATIEPRIJS DIE RFC REALISEERD. Eens kijken of er dan garen op de klos komt!!! Niks werkt zo motiverend als de eigen portemonnaie!!!! Juist voor deze hoge (?!) heren.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Hier staat het dan weer zwart op wit:van onze eigen cooperatie hebben we niets te verwachten. De prestatieprijs vloeit voor 60% terug in de onderneming.
  Wij als eigenaren van de cooperatie krijgen de gemiddelde prijs van de europese fabrieken + een beetje.

 • no-profile-image

  van de kamp

  dat RFC niets voor de leden kan doen is wel een zwaktebod en zegt veel over de werkelijke gedachten van de coöperatie. Het huidige systeem van de melkprijs zorgt ervoor dat de induvidulele leden de klappen voor de coóperatie en de fabriek opvangen in plaats van andersom, want de winstdeling, voor 25%, voor zover er straks winst is is ook een doekje voor het bloeden. wat mij het meest verbaast is dat FC met al het merken en haar omvang geen kans ziet om een melkprijs van 30-35 cent door te berekenen in haar produkten deze dan met enige marge te verkopen of hanteert men interne nog steeds de oude systematiek van opbrengst -/- alle kosten is restant en dat is voor de melkveehouder. Mijn suggestie is zeer simpel. Wat mij betreft mogen alle ingewikkelde berekeningsmethoden blijven bestaan als de uit te betalen melkprijs maar het gemiddeld prestatieprijs is van de laatste vijf jaar. Dat is voor zowel RFC als de melkveehouder goed. RFC weet wat ze minimaal moeten uitbetalen en doorberekenen aan de afnemers en de boer heeft een redelijk stabiele melkprijs voor de ontwikkeling van zijn eigen bedrijf en inkomen. Die prestatieprijs kan dan gewoon blijven zodat we in een wat gedempte vorm toch de 'marktmelkprijs' blijven volgen.

 • no-profile-image

  Ard Eshuis

  Laat het bestuur van RFC eerst maar eens het goede voorbeeld geven van het medeleven met de boeren/leden. Onze investeringen liggen (bijna) op 0, vanwaar kunnen zij nu geen pas op de plaats maken?? JK: Uw vergelijking raakt helemaal kant nog wal, want zo goed hebben ze het over 2008 niet gedaan, gewoon gemiddeld zoals altijd. Men heeft met de fusie beloofd een zo hoog mogelijke melkprijs uit te betalen, begin dan eerst een met de winstverdeling aan te passen ten gunste van de boer. Dan laat je tenminste echt zien dat je het jezelf als RFC wel aantrekt wat er momenteel gaande is. Hu zijn het enkel woorden, geen daden.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Chris, jij zit wel erg kort door de bocht. Wat wringt is dat de prestatieprijs gebaseerd wordt op de gemiddelde prijs in west-europa, dus ook veel fabrieken met weinig toegevoegde waarde,die ook minder kapitaalintensief zijn. Friesland-Campina is wel kapitaalsintensief, geinvesteerd door de leden. Die extra investeringen, gedaan in het verleden, komen nauwelijks terug naar de leden, maar blijft in de cooperatie zonder dat het direct een hogere melkprijs oplevert, omdat de uitbetaalde prijs grotendeels gekoppeld is aan fabrieken die juist niet in toegevoegde waarde hebben geinvesteerd. Zie hier het probleem. Het zou beter zijn als de prestatieprijs eens aan de 50% best betaalde fabrieken gekoppeld zou worden.

 • no-profile-image

  boerin

  Het moet direkt ten goede komen aan de
  veehouders. Wat hebben we aan uiteindelijk.
  De nood is nu hoog. En laten we de lasten
  dan ook eerlijk verdelen over de top, het
  personeel van de melkfabriek We willen
  niet altijd het afvoerputje blijven..

 • no-profile-image

  gerrit

  Wat een commentaar op uw coóperaties.
  Ik zou direct opstappen als ik u was, ga naar de spotmarkt, VanBakel, Steegro of DOC daar hoeft u niet te investeren in uw melkfabriek.
  Het gaat nog maar een half jaar slecht en vorig jaar meenden velen van u een melkprijs van 43 cent nodig te hebben!!
  Wie zoveel commentaar heeft en zoveel tijd om dat hier op te schrijven kan er beter een baantje bij nemen of helemaal stoppen.

 • no-profile-image

  gerwinpaalman@orange.nl

  Een cooperatieve melkfabriek draait altijd goed, ze verkopen hun produkten voor wat een gek ervoor geeft , de grootste kosten post v/d fabriek is logischerwijs de melk = grondstof , aan deze kostenpost wordt dan ook gewerkt.
  Pleiten voor afschaffing is voor FrieslandCampina de opstap om nooit meer een hoge melkprijs uit te keren , grondstof is immers dan in overvloed....

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @AvR en melkveehouder. Op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur is men verplicht deze informatie te verschaffen. Ook een mondeling verzoek is een verzoek op basis van de WOB. Er staat in deze wet geen argumentatie opgenomen waarop het bestuur zich kan beroepen deze informatie achter te houden. En trekken ze de mond niet open ondanks een verwijzing naar de WOB, dan is het bestuur in overtreding en staat de rechtsgang open. Journalisten maken regelmatig gebruik hiervan.

 • no-profile-image

  anne

  beste a van der r, Het verhaal van RFC komt mij logischer over dan dat van DDB. Quotumkorting treft bovendien alleen Nederlandse boeren. In de sectoravond van lto die ik bijwoonde was de zaal daar ook vrij duidelijk in. Overigens vertegenwoordigen RFC en LTO beide hun eigen leden. Die ledenaantallen zijn bekend, die van DDB niet.

 • no-profile-image

  melkvee

  dus word het tijd dat we het bestuur wegsturen als ze niets voor ons kunnen doen er is een probleem deze fabriek is geen cooperatie meer het word allemaal veel te groot het gaat net als de vion bij de varkens en van drie bij de kalveren

 • no-profile-image

  Veehouder

  Toekomstgericht denken is zeer belangrijk, daarbij moet de ervaring uit het verleden een grote rol spelen. Het belangrijkste onderdeel wordt vaak over het hooft gezien! Dat zijn de mensen waar het over gaat. Bij fusie van FF met Campina ging het over de macht van de cooperatie, de leden (mensen) was bijzaak. Er werd een hoge melkprijs uitbetaald om de kikkers in de mand te houden. Bij vele fusies in het verleden werd even over de mensen heen gewalst. Een fusie was een hamer stukje in de afdelingen! Daardoor is er bij vele echte cooperatieve mensen het hart voor de cooperatie gebroken. De arogante handelswijze van de besturen heeft de mensen die getroffen. Velen zijn daardoor opgestapt, de echte melkveehouders, zijn naar elders gegaan! Dat door deze crisis de beerput los komt is goed. Men moet onder ogen zien dat melkveehouders ook mensen zijn de recht hebben op een redelijke melkprijs. En dat ze niet met het handje open moeten bedelen om fooi. Het zijn ondernemers met rechten en plichten, dit geld zeker voor de cooperaties. Er moet vrijheid zijn om naar een ander te kunnen, dit is een gezonde concurentie die de zaak wakker houdt. Om dan te proberen om die leden bij stoppen of vertrek het vel van de oren proberen te trekken is cooperatie onwaardig. Werk die zaken altijd netjes af, dat is klantvriendelijk en eerlijk zaken doen! Als iemand vertekt uit wat voor reden dan ook, kan altijd nog een tijd komen dat hij terug komt. Maar zo als het hier gebeurd is, hoeft Campina nooit meer terug te komen! Dat centje meer of minder speelt dan geen rol, maar het gaat om de manier waarop! Als zulke dingen gebeuren is het vertrouwen weg, dit is al veel te vaak gebeurd, dus bij velen! De gehele achtergrond van dit gebeuren is de arogatie van de macht waar dit alles omdraait!!!!

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Gerrit uit Overijsel je bent duidelijk geen boer, maar een toeschouwer. Ook prima.
  Chris het is prachtig dat leden van FF geld op naam hebben gekregen, maar op dit moment kun je dat niet opnemen. Het is pas onvraagbaar als je stopt.
  Een beetje je meer begrip vanuit het concern richting leden zou niet verkeerd zijn. Nu wordt er wat te veel benadrukt dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering van hun leden. Je krijgt soms bijna het gevoel, dat het hun koud laat wanneer we massaal zouden moeten stoppen.

 • no-profile-image

  jos

  denk nu toch allemaal na een top bij zo een bedrijf gaat gaat niemand weg onder de 500.000 per jaar incl bonnusen

 • no-profile-image

  Gait

  Beste Friesland-Campina boeren. Ik hoop van harte dat jullie als overwinnaars uit de strijd komen, als jullie een blok gaan vormen tegen jullie direktie. Alleen krijgen jullie niet de boeren achter jullie, er zijn nl nog steeds boeren die wat er ook gebeurd, achter hun Coop. blijven staan. Hebben jullie er echt genoeg van, dan kunnen jullie beter op de vrije markt gaan leveren. Dit geeft lang niet zoveel onnodige regels en eisen, waar toch niet voor betaald word, en de gemiddelde melkprijs verschild echt niet zo veel als verteld word. Het geeft een stuk rust en saamhorigheid onderling. Stap op tijd uit het wespennest, voordat je weer geprikt word.

 • no-profile-image

  ex-

  Wat een geklaag! Jullie hebben allemaal mee geholpen om de fusie door te laten gaan en ook was van te voren bekend hoe de melkprijs berekend werd en wat er met het extra (te verdienen) resultaat zou gebeuren! Dan is het niet meer als onterecht geklaag hier op dit punt! Als je van te voren er niet tegen bent moet je daarna niet gaan klagen. Dat de melkprijs op dit moment veel te laag is om rendabel te kunnen melken is iedereen over eens, maar hoe we de prijs met zijn alle omhoog kunnen krijgen heeft meer verschillende mening dan dat er in de 2e kamer aan verstandige mensen zitten! Succes allemaal op jullie bedrijven, maar vergeet ondanks de slechte prijzen niet te leven!!

 • no-profile-image

  gert

  realisme is ook dat een fusie wordt gedwarsboomd door de NMA,de boer mag er niet beter van worden

 • no-profile-image

  chris

  wat een stelletje stumpers hier op deze reactie pagina.
  Alsof de reservering voor iemand anders is. FC is van ons dus is ook de reservering van ons. Hij blijft alleen in de coop zitten. Vroeger werd er gereserveerd uit de nabetaling. Dat gaf ieder jaar weer gezeur. Want er zijn altijd lieden die alles in het handje willen hebben. Maar dat gaat niet.
  Of maken jullie thuis ook altijd alles direct op van wat er binnen komt.
  Dan kan ik jullie geklaag nog voorstellen, maar ziet jullie toekomst er slecht uit.
  Succes er mee.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Melkveehouder heeft helemaal gelijk, boeren investeren al jarenlang in hun cooperatie. Bovendien krijgen zij steeds weer te horen, op termijn wordt alles beter. Helaas merken wij op dit moment niet, dat onze sterke merken en onze sterke cooperatie nu voor ons een plus is en deze investeringen zouden nu toch rendement moeten opleveren, anders krijgen de tegenstanders toch gelijk dat ze het beter in het eigen bedrijf kunnen investeren.

 • no-profile-image

  chris

  a. Of het rendement heeft opgeleverd valt pas aan het eind van het jaar te bepalen. De prestatieprijs zal het gaan uitwijzen.
  b. Het verwijt dat het in het verleden geinvesteerde vermogen geen rendement heeft opgebracht klopt niet.
  Nog niet zo veel maanden geleden kreeg ik 6 cent per 105 kg melk op naam gezet. Enig idee waar dat geld vandaan kwam, juist uit de opgebouwde reserves.
  c. Op mijn (over alle leden berekent genomen) gemiddelde certificaten bezit in FrieslandFoods heb ik een goed rendement behaald. Dat staat nu wel cash op mijn bankrekening. Waar dachten de klagers dat dat geld vandaan kwam, juist uit de reserveringen die in het verleden gedaan zijn.

  Ik kan dan wel kort door de bocht redeneren maar wel onderbouwd.
  Ik wordt doodziek van die figuren die altijd maar roepen dat geld wat gereserveerd wordt weg zou zijn. Het rendement is gewoon voor ons als leden vroeg of laat.

  Dat gezever geldt ook over de bonussen van de directie. Die is gewoon gekoppeld aan de prestatieprijs van de onderneming.
  Daar is niks mis mee

 • no-profile-image

  mannes lohuis

  Je hebt toevallig geen naam ex FC boer
  of toch verkeerde keus gemaakt, zou kunnen !!!!!!!

 • no-profile-image

  jk

  Wat een gezeur allemaal over die melkfabrieken die de schuld van de lage melkprijzen krijgen. Vorig jaar heeft Friesland/campina een melkprijs betaald die ver boven de wereldmarkt lag. Toen hoorde je de leden niet over het bestuur dat die zo n goede kon uitbetalen. Nu moet dat zelfde bestuur ineens weg. Het wordt tijd om de hand in eigen boezem te steken en niet altijd de schuld als een stel kleine kleuters bij een ander neer te leggen.

 • no-profile-image

  Roland

  Denemarken is er een voorbeeld van. Cooperatie prima, maar er moeten meerdere spelers op de markt zijn. Anders over heerst de arogantie, die is dodelijk!

 • no-profile-image

  Arjan

  Dat de bepaling van de melkprijs niet klopt heb ik al lange tijd geroepen en ook diverse keren naar voren gebracht in bijeenkomsten van FC. Hoe kun je nou de ambitie hebben om de hoogste melkprijs te bepalen als je een garantieprijs betaald op basis van een gemiddelde melkprijs van omliggende landen (ook nog eens vaak fabrieken die niet zo hoog ingezet hebben op toegevoegde waarde produkten). De prestatieprijs moet dan het verschil maken maar de winst is nooit zo hoog dat er 4 a 5 CENT melkgeld bijkomt (slechts 25% is contant melkgeld) en dat mogen we van een fabriek a la FC wel verwachten. Deze melkprijssystematiek is gewoon onderdeel geweest van de onderhandelingen mbt de fusie. De systematiek lijkt daarbij wel wat op dat van Friesland foods (toendertijd gemiddelde van 5 fabrieken) en niet op die van Campina. Als de systematiek van campina was overgenomen werd er gewoon betaald wat er in de markt verdient wordt en dat lijkt me wel zo eerlijk ipv dikke bonussen naar de directie en veel reserveren voor de onderneming (+investeringen in vooral het buitenland) !!!! Maar ja fuseren en samenvoegen brengt offers ==> in dit geval grote offers. Deze melkprijssystematiek geldt 3 jaar maar hij moet wat mij betreft zo snel mogelijk overboord en daarom roep ik dit ook zo vaak op diverse forums en in vergaderingen. En ik denk ook dat dit het moment is om het besef ook bij melkveehouders te krijgen dat deze systematiek niet deugt. FC moet de hoogste melkprijs kunnen uitbetalen en wij als melkveehouders moeten hier direct zicht op hebben dmv goede melkprijs elke maand. Dit voorkomt dat we dadelijk op het eind van het jaar er als melkveehouders pas achterkomen wat er daadwerkelijk gerealiseerd is.

Laad alle reacties (40)

Of registreer je om te kunnen reageren.