Home

Achtergrond

Nederlandse veetransporteur 13 keer in de fout in Polen

Een Nederlandse varkenstransporteur heeft in 2008 in Polen 13 keer de Europese regels voor dierenwelzijn tijdens transport overtreden.

Dat blijkt uit een rapport van de Europese Commissie. De organisatie Compassion in World Farming (CIWF) heeft de Nederlandse autoriteiten gevraagd maatregelen te nemen.

De Nederlandse veetransporteur, die niet met naam genoemd wordt in het rapport, heeft verschillende malen de welzijnsvoorschriften overtreden. Er was onder andere gebrek aan drinkwater, overschrijding van de rijtijden, het ontbreken van registratie van de temperatuur en het ontbreken van een certificaat van vakbekwaamheid van de chauffeur.

CIWF heeft de zaak onder de aandacht gebracht van de Nederlandse Chief Veterinary Officer en aangedrongen op het nemen van maatregelen tegen de betreffende transporteur.

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.