Home

Achtergrond 172 x bekeken

NMa neemt afzet groente onder de loep

De Neder­landse en Belgische mededin­gingsautoriteiten onderzoeken mogelijke afspraken over prijs- en marktverdeling in de groente- en fruitsector.

De Nederlandse Mededingings­autoriteit (NMa) deed bij acht af­zetorganisaties inval. Een aantal bedrijven is om inlichtingen ge­vraagd. De Belgen verrichtten huiszoekingen bij veilingen.

Volgens een NMa-woordvoer­der kan de aanleiding van een dergelijk onderzoek ’van alles’ zijn. De autoriteit ziet de food- en agri-industrie wel als een belang­rijk aandachtsveld omdat de marktstructuur een verhoogd ri­sico van prijs- en volumeafspra­ken met zich meebrengt.

Het is niet duidelijk om welke afzetorganisaties het gaat. Voor­zitter Pleun van Dijk van FresQ bevestigt een inval bij zijn organi­satie. ”We hebben ook een brief gehad.”

Hij verbaast zich over plotse aandacht van de NMa. ”Bij de bundeling van zuidelijke kom­kommerpartijen tot Kompany is de NMa om een mening gevraagd. Zij zei toen niet te weten hoe daar­mee om te gaan.”

Andere afzetorganisaties wa­ren gisteren niet beschikbaar voor een reactie. The Greenery wil niet reageren.

De gelijktijdig gestartte onder­zoeken in Nederland en België suggereren samenwerking, maar de NMa zegt nadrukkelijk ’op ba­sis van eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden’ te opere­ren.

Ook de Belgen willen niet zeg­gen bij welke veilingen huiszoe­king is verricht.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.