Home

Achtergrond 20 reacties

NMV en DDB betwijfelen resultaat ketenoverleg

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Dutch Dairymen Board (DDB) betwijfelen of de conclusies van het ketenoverleg voldoende zijn om de melkveesector te helpen.

"Doel van dit overleg was om de melkprijs te laten stijgen", vertelt DDB-voorzitter Sieta van Keimpema. "Of dit gaat lukken is de vraag." Ze wacht op de notulen van de bijeenkomst zodat ze de uitkomsten met de achterban kan bespreken. "Het overleg verliep moeizaam", aldus Peter ten Hoeve, voorzitter van de NMV.

Zowel de DDB als de NMV laten weten niet zeker te zijn of de tijdens het ketenoverleg genoemde opties voldoende zijn om volgend overleg aan de minister van landbouw voor te leggen. Kernpunten zijn onder meer het toegankelijker maken een borgstellingsfonds bij kredietverstrekking en het inzetten van de 15.000 euro staatssteun voor lastenverlichting voor met name jonge boeren.

"Natuurlijk zijn ook wij voor dit soort maatregelen", vertelt Ten Hoeve. "Maar het gaat hier om lapmiddelen om een moeilijke tijd door te komen. Deze maatregelen biedengeen structurele oplossing en laten de melkprijs niet op de korte termijn stijgen." Volgens zowel de NMV als DDB wordt er door de LTO teveel gekeken naar de vraagkant en wordt de productiekant vergeten. Maar de vraag is volgens de organisaties moeilijk te sturen. "We kunnen wel wat aan het aanbod doen", aldus Ten Hoeven. De LTO gaat volgens hem voor een liberaal systeem met staatssteun. "Maar de prijs is het bewijs dat dit niet werkt", aldus de voorzitter.

De conclusies van het afgelopen dinsdag gevoerde, en door LTO geïnitieerde ketenoverleg, worden nu op papier gezet. Op basis van deze gegevens beslissen de verschillende partijen of ze de maatregelen genoeg vinden om een voorstel aan de minister te doen.

Lees ook: Vooral lastenverlichting jonge boeren

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  Boeren en tuinders zijn aan handen en voeten gebonden door de NMA en zijn daardoor een gemakkelijke prooi voor retailers ,ze zitten met beperkt houdbare produkten,die moeten toch weg ,de retailers kunnen daardoor rustig achterover leunen,Verburg doet hier ook niets aan ,ze wil facilitair een bijdrage leveren,dus ze zorgt voor koffie tijdens het gesprek meer ook niet,op cruciale punten blijft ze buiten schot

 • no-profile-image

  veehouder

  Ach nog effe en dan is het 1 augustus dan krijgen we weer een (flinke) toeslag op de melk.
  Ben benieuwd of de garantie prijs dan weer omlaag gaat?

 • no-profile-image

  Ondernemer

  De strijd om een rechtvaardige beloning van de primaire producenten (boer en tuinder) heeft heel veel gevolgen voor bijv. de industie. Denk aan werkgelegenheid bij deze bedrijven en aan export. Daarmee zijn we meteen bij het krachtenveld dat in het geding is. De LTO wordt bij haar benadering van deze kwestie heel erg beïnvloed door de belangen van de industrie en de RABO. De NMV en DDB stellen zich onafhankelijk op: gericht op belang van de BOER. En dat is een goede zaak! De NMV en DDB moeten vasthouden aan hun standpunt en daarmee altijd de onderhandelingen ingaan. Het is wel belangrijk dat de NMV en DDB meer en duidelijke informatie geven over hun primaire doelstellingen zodat "deze onafhankelijke denkers" op korte termijn veel meer medestanders krijgen.

 • no-profile-image

  Varkenshouder/melkveehouder

  Bij de varkenshouders is het precies het zelfde. Enkele bedrijven springen er tijdelijk wat gunstiger uit. Maar de prijs die nodig is om de toekomst aan te kunnen is te laag. En zeker na veel diepte punten. Je moet niet uithalen naar elkaar. Het zegt veel over je zelf, dat je niet weet waar je over praat.

 • no-profile-image

  veehouder

  Toe lto, help ook mee de melkprijs opkrikken op korte termijn, daar ben ik wel bij gebaat, zoniet dan zeg ik op

 • no-profile-image

  gert

  Het CBL heeft al lang door dat de aktiebereidheid onder de boeren gering is ,en komt hier gemakkelijk weg zonder de portemonnaie te trekken ,al dat gepraat zal weinig opleveren,de boeren en tuinders staan met de rug tegen de muur omdat ze met beperkt houdbare produkten zitten,die toch weg moeten.De retailers hebben de NMA aan hun zijde

 • no-profile-image

  Gezond Verstand

  Lapmiddelen dat is inderdaad het juiste woord. Vreemd dat wanneer wij als melkveehouders zelf ons probleem op willen lossen de EC niet mee wil werken.
  Het kost ook minders euro's aan subsidie (lapmiddelen).
  LTO een te lage vraag of een te groot aanbod wat is het verschil. Het gaat erom dat je het aanbod afstemd op de vraag. Dat gaat veel sneller dan het vergroten van de vraag.
  En natuurlijk moet je het een doen en het naderen niet laten
  Maar NU is het tijd voor maatregelen die snel hun uitwerking hebben. Bepreken van het aanbod dus.
  Tot slot collega's meen ik dat het nu tijd is het werk van de NMV en DDB te ondersteunen en vandaag nog u aan te melden als lid van organisaties die dagelijks opkomen voor onze belangen

 • no-profile-image

  Fries

  Helemaal met de tot nu toe gegeven reacties eens, het wordt tijd dat meer boeren hun ogen openen voor datgene wat hun collegas al jaren zien in de NMV en DDB, belangenbehartigers die niet alleen zeggen dat ze boerenbeangen behartigen, maar dat ook werkelijk doen, dat is het grote verschil met een organisatie als de LTO, open uw ogen en maak de goede keuze zou ik zeggen, deze tijd leent zich niet voor flauw gewauwel en lapmiddelen, we hebben nu, net zo goed als wannneer het weer beter gaat, mensen nodig die melkveehouders écht vertegenwoordigen en niet slechts in naam...

 • no-profile-image

  rekenmachine

  kijk gebruik je verstand. er is vraaguitval. mede hierdoor is er overproduktie. dus voorkom dat er meer geproduceerd wordt. dus sta nooit toe dat er europees verevend wordt. door elke liter die er meer geproduceerd wordt zakt de melkprijs met sprongen. een gewaarschuwd man telt voor twee. laat je niet om de tuin leiden door die praatjesmakers met een stropdas om.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ja, ik zie het ook niet anders dan dat lto er geen enkele moeite mee heeft dat er heel veel melkveehouders vertrekken. Enkele grote mogen overblijven, daar hoor ik dan niet bij. Dus ook geen riante bijdrage meer van mij in de lto-kas! DDB en NMV doet daadwerkelijk iets, en probeert zoveel mogelijk melkveehouders te behouden, en daarmee een leefbaar platteland. Dus hulde aan hen!

 • no-profile-image

  boerin Drenthe

  Helemaal mee eens gezond verstand. Veel achterban van LTO heeft nog niet opgezegd omdat men meent nu nog inspraak te hebben en kritiek te kunnen leveren. Mensen wordt wakker.... Met jullie kritiek wordt blijkbaar niets gedaan dus ......... Opzeggen die hap en laat zien waar je achter staat (DDB of NMV!!)

 • no-profile-image

  Ex-NMV-lid

  En wat doet DDB en NMV nog meer als emmeren over de melkprijs die door de markt bepaald wordt?
  Noem mij eens een paar punten? Misschien wordt ik dan weer lid maar vooralsnog is het allemaal wat melkveehouders graag horen willen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Zonder goede melkprijs, is het einde melkveehouderij in Nederland! Melkprijs wordt door de markt bepaald, en deze melkmarkt kun je beïnvloeden door meer of minder aanvoer. Overige punten worden toch bepaald door de politiek! LTO doet ook niet meer dan doorgeven wat in Den Haag is besloten. LTO is verlengstuk geworden van de Haagse politiek.

 • no-profile-image

  pietje

  helemaal eens met melkveehouder, s... kijk lto doet volgens mij inderdaad niets voor de gewone boer en denken ze alleen aan grote bedrijven die ze straks ook zelf willen runnen want ze zitten nu in het bestuur. ze willen quotumverruiming met als enige doel om de gewone boer nog sneller te laten verzuipen.

 • no-profile-image

  blije melkveehouder

  Nou moe! de vorige sprekers zijn wel erg pessimistisch vind ik.
  Het lijkt wel of de NMV en DDB een club van begrafenisondernemers is.
  Niemand houdt u tegen om morgen de makelaar te bellen om uw bedrijf te koop te zetten.
  Vorig jaar meenden velen van u dat de melkprijs ook niet hoog genoeg was en ook in mijn direct omgeving waren er een aantal die de melk weg lieten lopen. Toen op dat moment wer er nog 40 cent betaald maar jullie hadden een kostprijs van 43 cent toch?
  Dus dan boert u al een jaar achteruit en het einde is nog niet in zicht.
  Nu pleit uw club voor het Canadese systeem wat gaat betekenen dat uw bedrijf straks niet meer over te dragen is aan de volgende generatie.
  De melkprijs gaat heus wel een keer omhoog en je moet maar eens een varkenshouder uitleggen dat jij melkveehouder geen spek op de ribben hebt om een half jaartje in te teren. Want beste mensen zo lang gaat het nog maar slecht!!
  Mijn bedrijf is ook best zwaar gefinancierd en ook ik leg nu geld toe maar ik sta elke morgen nog vrolijk op om de koeien te melken en dan denk ik: Wat heb ik toch een prachtig vak dat niemand me aan mijn kop zeurt wat ik moet doen die dag en dat mijn kinderen opgroeien in een prachtige vrije omgeving.
  En die melkprijs? Achter de wolken schijnt de zon

 • no-profile-image

  Henk

  Je moet de realiteit onder ogen zien. En zeker er geen begrafenisonderneming van maken. Maar als je niets doet is het wel zo. Schijnbaar zijn velen niet op de hoogte wat er zich afspeeld. Dat je als voedsel producent geen enkele regie meer hebt. Dit heeft de NMV goed door, het zijn de actieve jongens die de zaken goed uitzoeken. Als je over een pessimistischeclub durft te praten, weet je dan wel wat er zich afspeeld? In vele sectoren is het zeer zorgelijk, daarom is het van groot belang dat je samen strijd om die zware molensteen van je nek af te halen. De maatschappij maakt zich niet druk om een voedselproducent, als hij maar goedkoop kan eten. Ze zijn van kwaliteit verzekerd!

 • no-profile-image

  Gezond Verstand

  Wat er nu gebeurd kun je vergelijken met het volgende voorbeeld.
  Op een bepaald kruispunt gebeuren iedere week 9 ongelukken. De gemeente lost dit op door er dag en nacht een ziekenhauto neer te zetten (vergelijkbaar met de maatregelen van LNV en lobby LTO).
  Tot ze inzien dat je beter de verkeersituatie kunt wijzigen dan is e.e.a. voor goed uit de wereld (vergelijkbaar met NMV)
  Melkveehouders verenigt u en sluit u aan bij de vakbond VOOR melkveehouders

  Fijne avond

 • no-profile-image

  pola

  productiebeperking nu en in de toekomst is de enige oplossing voor een goede melkprijs, niks economische recessie (al maanden een lage melkprijs, Jan Modaal merkt (nog) niet zoveel van de crisis. Niks wereldmarkt, er is niet eens een notering. Vraag en aanbod bepalen de prijs ( lees artikel "Ierse melkprijs stuwt....."

 • no-profile-image

  Gezond Verstand

  Meneer ex NMV lidhet NMV is continu bezig met uw belang, Inkomen daar draait hetom. Ook buiten kantoor uren !
  Als melkveehouder helpt het NMV mij m.bt. Natura 2000, mestwetgeving, specifieke vragen zoals bijv. de wasplaatsen of een balon die in mijn weiland land. Ze informeren niet alleen nee ze komen op voor een eerlijke balans. Zie u op de ALV in oktober

 • no-profile-image

  Ondernemer

  Er zijn twee kanten van belang. De melkprijs moet kostendekkend zijn. Je bent als producent in aantal in de minderheid. Dus politiek gezien en voor veel andere organisaties leg je het daartegen af. Maar omdat je zeer belangrijk bent, moet je gezamelijk je macht kunnen gebruiken om je recht te halen! Als dit niet haalbaar is ga je de ondergang in. Er is geen bank die je dan financieerd! Om een zo laag mogelijke kostprijs te halen moet je in nieuwe zaken inversteren. Hierbij is uitbreiding altijd noodzakelijk om de kostprijs te halen! Daar heeft bijna iedereen de bank voor nodig! Die financieerd alleen als het renement opleverd, dus voldoende hoge melkprijs. Een ander probleem is dat Nederland een duur land is door gebrek aan ruimte. Moet men uitbreiden hier botst met tegen de extra hoge kosten aan, die weer ten kosten gaan van het rendament. Het enigste wat voor Nederland van belang is dat het Europees melkquotum blijft bestaan. De meeste hier hebben een redelijke omvang, dus hoeven niet te veel bij te kopen. Als ze zelf verstandig zijn kopen ze te duur Quotum niet aan. Zij die te klein zijn hebben de mogelijkheid om te stoppen of naar het buitenland te gaan. Waar veel kansen liggen. Het anderprobleem is de NMA! Als die zo doorgaan door de boeren en tuinders onderuit te halen en de consument alles toe te schuiven is het afgelopen met de sectoren. Men kan klagen overhongersnood in de wereld, maar als er te weinig betaald wordt voor het voedsel is het deze met manier van werken afgelopen . De boeren en tuinders worden leeg gezogen in de wereld! Het zou beter zijn om als sector met rouwbanden gaan lopen bij offieciele bijeenkomsten! Dit is beter dan oogstdankvieringen te houden. Iedereen eet goedkoop en de producent is de slaaf, dit is de realiteit! De NMV is daarom ook de enige belangenorganistie die op komt voor de melkveehouderij, dus op komt voor de melkveehouder. LTO komt met leuke bijeenkomsten voor de leden, maar het kan wel leuk zijn maar als je bedrijf er aan kapot gaat heb je er niets aan! Het is nog altijd zo, zaken gaan boven vermaken! Als het anders om is houdt geen mens(bedrijf) het vol! De tijd voor harde maatregelen om boven jan tekomen als sectoren is vijf voor twaalf. Dit kan alleen maar door keihard samen te werken voor het zelfde doel. Een hogere prijs voor je product met minder knellende overbodige regels, met een volume beheersing!

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.