Home

Achtergrond 553 x bekeken

Minder boeren met neventak

Het aantal agrarische bedrijven met een neventak is in 2008 fors gedaald.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de grootste categorie, bedrij­ven met agrarisch natuur- en landschapsbeheer, daalde het aantal bedrijven met 33 procent naar 5.249. Dat is in lijn met de ontwikkelingen van de jaren daarvoor: in 2003 deden in totaal nog 22.768 boeren aan agrarisch natuur- of landschapsbeheer.In 2008 daalde het aantal bedrij­ven met verkoop aan huis met een kwart naar 2.188 bedrijven. Het aantal bedrijven met stalling van goederen of dieren, zoals cara­vanstalling of pensionstalling voor paarden, daalde 9 procent naar 2.105 bedrijven. In de catego­rie agrotoerisme nam het aantal bedrijven met 13 procent af naar 2.147 ondernemers. Het aantal bedrijven dat zelf de producten verwerkt nam met 5 procent toe naar 638 bedrijven en ook in de zorglandbouw was een stijging te zien van 5 procent naar 638 bedrijven.

Loonwerk voor an­dere bedrijven werd minder po­pulair: met 2.075 bedrijven waren dit er 3 procent minder dan in 2007. Henk Brink, portefeuillehouder Verbrede landbouw van LTO Ne­derland voorziet dat de daling te maken heeft met de professionali­sering van neventakken. ”Ook voor verbreding geldt dat wat je doet, moet je goed doen. Het hob­bymatige van huisverkoop gaat er langzaam af en via diverse ketens van bijvoorbeeld landwinkels worden de producten professione­ler afgezet.

De daling van het aantal boeren dat aan natuurbeheer doet ver­baast Brink. ”Ik heb niet de in­druk dat het zo sterk daalt.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.