Home

Achtergrond

Mestregels geitenbedrijven versoepeld

De mestregels voor geitenbedrijven worden aange­past.

Dat heeft landbouwminister Gerda Verburg vrijdag bekend­gemaakt. Bedrijven met meer dan vijftig schapen of geiten die niet met Q­koorts zijn besmet, mogen de mest afvoeren naar een erkende com­posteerinstallatie, waar compost van de mest wordt gemaakt.

Voor­waarde is dat de mest, na compos­tering, gepasteuriseerd wordt, of­wel minstens een uur verhit wordt bij 70 graden. Daardoor wordt de Q-koorts bacterie onschadelijk.

GGD Hart voor Brabant heeft gisteren aangedrongen op een proef met het verbranden van gei­tenmest. De GGD meent dat mest en stro uit geitenstallen de be­langrijkste verspreidingsbron zijn van Q-koorts en baseert zich op een analyse van Wageningen Universiteit. De minister erkent dat dit waarschijnlijk is, maar vreest dat bij het verwerkingspro­ces de bacteriën verder versprei­den.

GGD-hoofd infectieziektebe­strijding Jos van de Sande legt het verzoek vandaag voor aan de mi­nisters Verburg en Ab Klink van volksgezondheid, tijdens hun be­zoek aan Brabant. ”Ik ben ervan overtuigd dat het werkt, ook al weten we het niet zeker”, aldus Van de Sande. De Voedsel en Wa­ren Autoriteit adviseerde vrijdag eveneens de mest te verbranden.

Vernietiging, steriliseren of fermenteren van mest en stro is kostbaar. De GGD wil een schade­loosstelling voor de boeren. De Q­koorts is volgens de GGD nog niet onder controle, mede doordat te weinig vaccins beschikbaar zijn.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.