Home

Achtergrond

Melk van RFC ook voor nieuwkomers op zuivelmarkt

Niet alleen de kopers van de FrieslandCampina-fabrieken in Nijkerk en Bleskensgraaf kunnen een beroep doen op de 1,2 miljard kilo melk die de fusiecoöperatie jaarlijks beschikbaar moet stellen. Ook nieuwkomers op de Nederlandse zuivelmarkt kunnen een beroep doen op deze melkplas.

Dit blijkt uit informatie van de Stichting Dutch Milk Foundation (DMF) en Royal FrieslandCampina (RFC). De kopers van de fabrieken voor dagverse zuivel in Nijkerk (Arla Foods) en voor natuurkaas in Bleskensgraaf (nog onbekend) hebben voorrang bij de afname van Nederlandse boerderijmelk van RFC.

Als na de leveringen aan hen en na het eventuele vertrek van leden-melkveehouders van RFC nog melk overblijft van de 1,2 miljard kilo, kunnen ook anderen partijen melk afnemen. Zij moeten dan aankloppen bij de DMF, niet rechtstreeks bij FrieslandCampina. De DMF behandelt de aanvragen van eventuele kopers.

Deze moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen om melk te mogen kopen. Zo moeten de kopers bij het Productschap Zuivel staan ingeschreven als erkende verwerkers van zuivel. Daarbij mogen de kopers de melk alleen gebruiken voor de productie van dagverse zuivel of natuurkaas, niet voor andere doeleinden, zoals de productie van melkpoeder.

Ook doorverkopers zijn uitgesloten van koop. De kopers kunnen zowel bestaande bedrijven zijn als nieuwkomers. Door het vertrek van leden-melkveehouders van RFC naar andere zuivelbedrijven kan de melkplas van 1,2 miljard kilo afnemen per jaar. De regels voor vertrek zijn helder. Ieder die wil, kan vertrekken, met medeneming van een premie van 5 euro per 100 kilo geleverde melk. Voor een gemiddeld melkveebedrijf met 550.000 kilo quotum is dat 27.500 euro.

De vertrekkers moeten wel minimaal drie jaar aan een andere koper leveren en wegblijven bij RFC. Komen ze eerder terug, dan moeten ze hun vertrekpremie terugbetalen naar rato van de periode dat ze zijn weggeweest. Ook wordt het volume melk waarvoor premie is betaald weer opgeteld bij de hoeveelheid melk die RFC beschikbaar moeten stellen aan derden.

Of registreer je om te kunnen reageren.